czwartek, 5 stycznia 2023 11:25

Szykuje się niezwykłe wydarzenie. Cenne karty z historii Krakowa i jego mieszkańców zostaną odkryte!

Autor Patryk Trzaska
Szykuje się niezwykłe wydarzenie. Cenne karty z historii Krakowa i jego mieszkańców zostaną odkryte!

Kolekcja „Cracoviana” ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej, zawierająca cenne pozycje dotyczące dziejów Krakowa, polityki ekonomicznej i społecznej miasta oraz życia codziennego i zwyczajów mieszkańców w XIX i pierwszej połowie XX wieku, zostanie wkrótce publicznie udostępniona! W Bibliotece PK trwają prace nad udostępnieniem szczegółowych informacji o historycznych zbiorach.

- Politechniczna kolekcja „Cracoviana" to bardzo wartościowy zbiór pod względem historycznym. Najstarszy dokument kolekcji pochodzi z roku 1745, a zasięg chronologiczny pozostałych obejmuje lata 1816-1945 – mówi Marek Górski, dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej. – Cenne zbiory mogą stanowić warsztat badań historyczno-literackich, a upublicznienie informacji o nich, a także digitalizacja i udostępnienie wybranych pozycji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej otworzy niczym nieograniczony dostęp do nich dla odbiorców na całym świecie. Szerszy dostęp do kolekcji to szansa na popularyzację wiedzy o historii Krakowa i Małopolski – dodaje.

Szerokie udostępnienie kolekcji będzie możliwe dzięki pozyskaniu przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej finansowania prac w ramach ministerialnego programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Projekt o wartości blisko ćwierć miliona złotych jest realizowany przez zespół wykwalifikowanych bibliotekarzy i pracowników Biblioteki PK, prace zakończą się jesienią tego roku.

– Wszystkie książki z kolekcji zostaną sprawdzone pod kątem możliwości ich udostępnienia w wersji cyfrowej. Te, co do których będzie to możliwe, a które dotychczas nie miały swych odpowiedników cyfrowych, zostaną zdigitalizowane. Szacujemy, że będzie to ok. 13 proc. kolekcji. Kopie cyfrowe udostępnione zostaną w Repozytorium PK – Kolekcja Cracoviana – zapowiada Dorota Buzdygan, koordynator merytoryczny projektu. Biblioteka PK dysponuje profesjonalną pracownią digitalizacji, wyposażoną w specjalistyczne skanery oraz innowacyjny system informatyczny Redo, zapewniający pełną obsługę procesu digitalizacji i udostępnienia kopii cyfrowych. Elektroniczne wersje książek zostaną opracowane i udostępnione w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, w tym również dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Uzyskane w procesie digitalizacji pliki zostaną poddane procesowi OCR (czyli optycznego rozpoznawania znaków) oraz ręcznej korekcie językowej warstwy tekstowej. Pełna treść zasobów udostępniona zostanie w różnych formatach, wykorzystując standardy do: interaktywnego przeglądania zasobów w formie obrazów, pobierania oryginałów zdigitalizowanej treści w wysokiej rozdzielczości oraz pobierania treści w formie e-booków.

– Jesteśmy przekonani, że dzięki udostępnieniu kolekcji „Cracoviana” wiedza o dziedzictwie artystycznym, społecznym i kulturowym Krakowa z XIX i początków XX wieku zyska nowe przestrzenie do zgłębiania, i to nie tylko przez naukowców, historyków czy instytucje dbające o krakowskie dziedzictwo, ale i nas wszystkich – fanów miasta – mówi rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.

fot./inf. Politechnika Krakowska

Kraków

Kraków - najnowsze informacje