wtorek, 17 września 2019 13:08

Tarnów: W Szpitalu im. św. Łukasza otwarto nową pracownię tomograficzną

Autor Marzena Gitler
Tarnów: W Szpitalu im. św. Łukasza otwarto nową pracownię tomograficzną

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie wzbogacił się o nowoczesny tomograf komputerowy. Dzięki temu urządzeniu diagnostyka pacjentów będzie szybsza i skuteczniejsza. Dyrektor placówki Anna Czech podkreśla, że zakończono modernizację pomieszczeń, w których został zamontowany sprzęt i już służy on pacjentom.

Tomografia komputerowa jest szeroko stosowana w medycynie. Pozwala na uzyskanie obrazów przekrojowych, a także przestrzennych badanego obiektu. Dzięki temu można postawić precyzyjną diagnozę, która jest punktem wyjścia do skutecznego leczenia.

Tomograf, który pracuje w tarnowskim szpitalu, kosztował 3,5 miliona złotych. Jego zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa. Kwota, przekazana decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, wyniosła 2,8 miliona złotych. Nowoczesne urządzenie wymagało przygotowania odpowiedniego pomieszczenia. Modernizacja pracowni kosztowała 550 tysięcy złotych. Tu z kolei dyrektor Anna Czech mogła liczyć na wsparcie z budżetu województwa małopolskiego, które przekazało szpitalowi 470 tysięcy złotych.

– Pozostała część pieniędzy, zarówno na zakup tomografu, jak i na remont pomieszczenia pochodzi z naszego budżetu – przypomniała dyrektor Anna Czech. – Ogromnie się cieszę, że możemy wykonywać te ważne badania diagnostyczne, wykorzystując bardzo nowoczesne urządzenie. Dzięki niemu czas badania będzie krótszy. Pacjenci będą poddawani mniejszej dawce promieniowania. Podczas badania będzie można objąć większy obszar ciała.

- Bardzo mnie cieszy, że kolejny raz uczestniczę w Tarnowie w symbolicznym otwarciu pracowni wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt. Teraz zakupiony i zamontowany tomograf komputerowy będzie umożliwiał szybką diagnostykę i skuteczne leczenie, zwłaszcza po wypadkach z urazami głowy, a także tymi wielonarządowymi. Dziękuję pani dyrektor Annie Czech za zaangażowanie, za pozyskanie do tego przedsięwzięcia również pieniędzy z budżetu państwa, dziękuję personelowi szpitala oraz wszystkim, którzy brali udział w tym projekcie i przyczynili się do otwarcia tej pracowni – powiedział obecny na uroczystości marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Nowy tomograf istotnie usprawni zwłaszcza badanie pacjentów po wypadkach, będących w ciężkim stanie, nieprzytomnych, osób niepełnosprawnych, a także otyłych.
Do tej pory szpital wykorzystywał tomograf, który został zakupiony w 2010 roku. Rocznie, przy jego użyciu, wykonywano aż 18 badań tys.! W efekcie, urządzenie było już mocno wyeksploatowane i ulegało awariom, co powodowało przerwy w dostępie do badań. Siłą rzeczy miało też znacznie słabsze możliwości techniczne niż jego nowoczesny następca.

inf. SWwT, foto: UMWM

Tarnów - najnowsze informacje