środa, 30 czerwca 2021 07:01

Te jednostki OSP otrzymały wsparcie powiatu bocheńskiego

Autor Mirosław Haładyj
Te jednostki OSP otrzymały wsparcie powiatu bocheńskiego

Starosta bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem wręczyli przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego promesy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie na łączną kwotę 60 tys. zł trafiło do 18 jednostek OSP. Przekazano również gratulacje dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Mikluszowic, która awansowała do finału centralnego zawodów sportowo pożarniczych.

W ramach otrzymanego dofinansowania jednostki zakupią sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. selektywne alarmowanie, defibrylator AFD, sprzęt ratowniczy, ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie. Nowe wyposażenie w znacznym stopniu ułatwi działania ratownicze jednostek oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ziemi bocheńskiej.

— Do jednostek OSP trafi sprzęt podstawowy, ale zdecydowanie poprawiający funkcjonowanie tych jednostek, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu

— mówił Starosta Bocheński Adam Korta.

W tym roku wsparcie otrzymali druhowie z: OSP Muchówka, OSP Lubomierz, OSP Ostrów Królewski , OSP Łąkta Górna, OSP Proszówki, OSP Bratucice, OSP Rzezawa, OSP Siedlec, OSP Bieńkowice, OSP Okulice, OSP Leszczyna, OSP Mikluszowice, OSP Trzciana, OSP Borek, OSP Kamionna, OSP Cerekiew, OSP Grobla, OSP Łazy.

Spotkanie było również okazją do przekazania gratulacji dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Mikluszowicach za zajęcia II miejsca w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych. Młodzi druhowie awansowali do finału ogólnopolskiego zawodów, które odbędą się pod koniec sierpnia w Koninie. Tak dobrego wyniku nie osiągnęła do tej pory żadna młodzieżowa drużyna z terenu powiatu bocheńskiego.

— Dziękuję za Wasze zainteresowanie działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Od najmłodszych lat jesteście wierni strażackim tradycjom, stanowicie bez wątpienia wzór do naśladowania dla waszych rówieśników

— gratulował Adam Korta.

Warto przypomnieć, że powiat bocheński wspiera strażaków – ochotników od 11 lat. W tym czasie przekazano ochotniczym strażom blisko milion złotych. Pomoc trafiła do większości jednostek OSP z powiatu, które wystąpiły z wnioskiem o wsparcie.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje