piątek, 30 kwietnia 2021 10:39

Tego uczą na lekcjach religii w Limanowej? „Homoseksualizm to choroba, leczeniem - elektrowstrząsy”

Autor Aleksandra Tokarz
Tego uczą na lekcjach religii w Limanowej? „Homoseksualizm to choroba, leczeniem - elektrowstrząsy”

„Homoseksualizm to choroba”, a sposobem na jego leczenie są elektrowstrząsy czy operacje chirurgiczne. Takich informacji mogli dowiedzieć się licealiści w jednej ze szkół w Limanowej. Dowodem ze zdalnych lekcji mają być zdjęcia prezentacji, które zamieszczono w sieci.

Uczniowie I LO im. Władysława Orkana w ramach lekcji zdalnych z religii otrzymali do obejrzenia prezentację, a w niej ponad 40 slajdów. Czego licealiści mogli się z niej dowiedzieć? W prezentacji, którą uczniowie mieli otrzymać od księdza czytamy między innymi, że „homoseksualizm to choroba”. Za jego przyczyny kapłan podał: zaburzenia hormonalne w czasie ciąży, uwiedzenie przez dorosłego homoseksualistę, nieprawidłowe relacje rodzinne, molestowanie seksualne, przebywanie chłopców i młodych mężczyzn w hermetycznym męskim środowisku oraz nieudane doświadczenia z kobietami. Wśród sposobów na jej leczenie znalazły się między innymi … elektrowstrząsy. Zdaniem autora slajdów, "sama natura pokazuje, że dwie osoby tej samej płci nie pasują do siebie".

Kapłan w dalszej części prezentacji wymienił także małżeńskie grzechy przeciwko VI przykazaniu - antykoncepcję czy sztuczne zapłodnienie. Dodatkowo napisał, że pocałunki są grzeszne jeśli prowadzą do podniecenia, natomiast „dobry pocałunek to ten który ma dobrą i czystą intencję (a nie ma rozmiękczyć żeby doprowadzić do łóżka)".

Nasza redakcja dotarła do wyjaśnień, które katecheta przesłał zarówno do tarnowskiej kurii, jak i wszystkich uczniów. - Przesłana przeze mnie prezentacja dotyczyła całościowego omówienia VI i IX przykazania Dekalogu. Prezentuję w niej naukę Kościoła katolickiego cytując konkretne fragmenty zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego.  Zaznaczam w niej wyraźnie (w slajdzie 24): Katechizm broni jednak osób homoseksualnych, domagając się dla nich społecznego szacunku, współczucia i delikatności: „Powinno się unikać wobec nich jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji”. Zdanie to jest często cytowane jako odpowiedź na atak środowisk homoseksualnych zarzucających Kościołowi nietolerancję i potępienia. Katechizm podkreśla też, że dla większości osób homoseksualnych ich kondycja „stanowi trudne doświadczenie”. Wzywa je jednak do „wypełniania woli Bożej w swoim życiu i – jeśli są chrześcijanami – do złączenia z ofiarą krzyża Pana trudności, jakie mogą napotykać z powodu swojej kondycji”. Przypomina też, że „osoby homoseksualne są wezwane do czystości”, a dzięki wsparciu bezinteresownej przyjaźni oraz przez modlitwę i łaskę sakramentalną, mogą dążyć do doskonałości chrześcijańskiej - pisze kapłan.

- Moim celem nie było krzywdzenie czy obrażanie kogokolwiek, lecz zaprezentowanie nauczania Kościoła.  Osoby uczęszczające na lekcję religii robią to dobrowolnie, zgodnie ze swoją wiarą, przekonaniami i światopoglądem więc mają prawo znać nauczanie Kościoła - dodał. - Ze względu na sposób nauczania zdalnego, nie mogłem spotkać się z uczniami i wyjaśnić dokładnie zaprezentowanych treści i poddać ich pod dyskusję, odpowiadając na pytania i wątpliwości. Był to mój błąd, ponieważ tak trudne tematy nie powinny być prezentowane bez omówienia i dokładnego wyjaśnienia, co może prowadzić do interpretacji niezgodnej z moimi intencjami.

- Przepraszam osoby, które mogły poczuć się dotknięte treściami zawartymi w prezentacji. Jako człowiek wierzący i ksiądz katolicki szanuję każdego człowieka niezależnie od jego orientacji seksualnej - napisał.

Szkoła nie udziela w tej sprawie szczegółowych informacji. Nie chce też komentować całej sytuacji. Jak dowiedziała się nasza redakcja, sprawa została zgłoszona do kuratorium.

Slajdy udostępniła w sieci aktywistka Klaudia Szubert. Zdjęcia prezentacji miały trafić do niej od jednego z uczniów, który uczęszcza na lekcje religii w limanowskim liceum.

fot. Facebook/I LO im. Władysława Orkana w Limanowej

Limanowa - najnowsze informacje