czwartek, 29 lutego 2024 05:26

"To narusza interesy uczelni". UJ mówi "Nie!" Trasie Pychowickiej

Autor Mirosław Haładyj
"To narusza interesy uczelni". UJ mówi "Nie!" Trasie Pychowickiej

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraził stanowczy protest przeciwko budowie Trasy Pychowickiej (węzeł "Ruczaj") według wariantu 6. na terenach Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ. Inwestycja "Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł 'Ofiar Katynia', węzeł 'Ruczaj')" jest fragmentem trzeciej obwodnicy Krakowa, łączącym ul. Armii Krajowej z Trasą Łagiewnicką.

Jak podkreślili autorzy przyjętej w środę (28 lutego) uchwały, przebieg trasy ustalony według planu sytuacyjnego dla wariantu 6. w istotny sposób narusza interesy Uniwersytetu Jagiellońskiego, niosąc wiele zagrożeń, w tym m.in. pozbawienie prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni niespełna 9 ha, generowanie intensywnego ruchu drogowego przez teren kampusu, którego układ drogowy aktualnie jest bardzo obciążony oraz korzystania w 50 proc. powierzchni z jedynego parkingu Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej przy jednoczesnym braku możliwości utworzenia alternatywnych miejsc parkingowych ze względu na warunki terenowe oraz formalne związane z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Budowa Trasy Pychowickiej jest też zagrożeniem dla rozwoju infrastruktury Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w tym planów inwestycyjnych (budowa akademika oraz obiektów sportowych). W uchwale napisano również, że jej powstanie zakłóci prowadzoną w budynkach kampusu działalność badawczą i pracę urządzeń na skutek oddziaływania ruchu drogowego.

Planowany przebieg Trasy Pychowickiej przez tereny Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ/ Fot.:UJ

"Kierując się potrzebą zapewnienia integralności i funkcjonalności infrastruktury Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym mając na względzie plany inwestycyjne, społeczność akademicka Uniwersytetu nie może pozostać bierna wobec budowy Trasy Pychowickiej (węzeł „Ruczaj”) w zaproponowanym wariancie" - czytamy w uchwale Senatu UJ.

Przeciwko zaproponowanym wariantom Tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej wypowiedziało się w konsultacjach wielu mieszkańców. Ostatnio przed siedzibą spółki Trasa Łagiewnickiej protestowali aktywiści miejscy, którzy przekonywali, że projekt, który miałby być kluczowym elementem III obwodnicy miasta, to kalka Trasy Łagiewnickiej i spowoduje jedynie niebotyczne zadłużenie stolicy Małopolski.

18 krakowskich stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich, a także lokalni działacze i działaczki oraz grono ekspertów zrzeszonych w ramach Koalicji Ruchów Krakowskich "Wspólnie dla Miasta", uważają, że projekt jest niedopracowany i utopijnie drogi, a w konsekwencji doprowadzi do kolosalnego zadłużenia miasta.

Liczące ponad 7 km trasy Pychowicka i Zwierzyniecka stanowić mają zachodni element trzeciej obwodnicy Krakowa, łącząc powstałą już Trasę Łagiewnicką z ul. Armii Krajowej. W ramach przyjętego wariantu, większość obu tras przebiegać będzie w tunelach. Trasa Pychowicka rozpocznie się na skrzyżowaniu ulicy Grota-Roweckiego i Rostworowskiego. Pojazdy pokonają rzekę Wisłę pod ziemią. W miejscu przecięcia nowej arterii z ul. Ks. Józefa przewidziano węzeł drogowy i komunikacyjny. W tym miejscu znajdować się będzie dworzec przesiadkowy tramwajowo-autobusowy. Następnie droga już jako Trasa Zwierzyniecka ponownie będzie przebiegać w tunelu pod wzgórzem św. Bronisławy dotrze w rejon przystanku kolejowego Kraków Bronowice na ul. Armii Krajowej.

Inf. i foto: UJ

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka