wtorek, 2 stycznia 2024 09:30

To właściciele pojazdów powinni wiedzieć. Nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów

Autor Mirosław Haładyj
To właściciele pojazdów powinni wiedzieć. Nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów

Nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów weszły w życie 1 stycznia. Zgodnie z nimi właściciele pojazdów nie muszą już zgłaszać ich nabycia, ale ich obowiązkiem jest złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy, którzy nie zajmują się handlem pojazdami, są zobowiązani do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w okresie 30 dni od:

  1. Nabycia pojazdu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dopuszczenia pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej.
  3. Sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze obrotu pojazdami, okres ten wynosi 90 dni.

W sytuacji, gdy pojazd został nabyty w ramach dziedziczenia, termin rozpoczyna się od daty, w której postanowienie sądu o nabyciu spadku staje się prawomocne, lub od sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Jednakże nie zawsze obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu spoczywa na właścicielu. Brak konieczności składania wniosku występuje, gdy:

  1. Właściciel pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub nabytego na terenie Polski sprzeda pojazd przed upływem terminu na złożenie wniosku o rejestrację.
  2. Wydane zostało zaświadczenie o demontażu pojazdu.
  3. Nowym właścicielem pojazdu jest dealer, czyli przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w obszarze obrotu pojazdami lub produkcji pojazdów na obszarze Polski.

Nadal istnieje obowiązek powiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni. Powiadomienie to należy zgłosić do starosty odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowe zamieszkania właściciela pojazdu. W przypadku współwłasności pojazdu, jedno zawiadomienie od jednego z współwłaścicieli jest wystarczające.

Naruszenie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł. Natomiast za zaniechanie złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie ustawowym, ale nieprzekraczającym 180 dni, osoba fizyczna lub przedsiębiorca niehandlujący pojazdami będzie obłożony karą w wysokości 500 zł, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w obszarze obrotu pojazdami – 1000 zł.

W sytuacji, gdy wniosek o rejestrację pojazdu nie zostanie złożony w wymaganym terminie, ale przekroczy 180 dni, kara dla osób fizycznych i przedsiębiorców nie prowadzących działalności gospodarczej w obszarze obrotu pojazdami wyniesie 1000 zł, natomiast dla przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami - 2000 zł.

Inf. i foto: UMK

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka