wtorek, 18 czerwca 2019 14:06

Urząd Gminy Bochnia: Festiwal Nauki w ZSG w Gawłowie

Autor Mirosław Haładyj
Urząd Gminy Bochnia: Festiwal Nauki w ZSG w Gawłowie

W Zespole Szkół Gminnych w Gawłowie odbył się Festiwal Nauki, który był podsumowaniem projektu „Naukowa ekspedycja w Gminie Bochnia”, finansowanego z funduszy unijnych a realizowanego w gminnych szkołach.

Uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia poprzez różnego rodzaju doświadczenia z biologii, chemii, fizyki, matematyki i geografii. Przez dwa lata realizacji projektu dzieci i młodzież z Gminy Bochnia rozwijali swoją wiedzę i umiejętności. Dzięki temu przedsięwzięciu powiększono wyposażenie szkół o liczne pomoce naukowe, powstały pracownie fizyko - chemiczna, przyrodnicze, matematyczne i biologiczne oraz mobilne pracownie informatyczne.

Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach i wykładach interaktywnych. Odbyli szereg wycieczek edukacyjnych. Praktyczne działania i doświadczenia, różne formy prezentacji wyzwoliły olbrzymie zainteresowanie uczniów chemią, fizyką, matematyką oraz naukami przyrodniczym.

Fot. i inf.: UG Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje