czwartek, 15 lipca 2021 13:42

W Rzezawie tradycja stała się kierunkowskazem w przyszłość

Autor Mirosław Haładyj
W Rzezawie tradycja stała się kierunkowskazem w przyszłość

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie zakończyło pierwszy etap zadania pn. "Tradycja kierunkowskazem w przyszłość’’. Celem projektu było kultywowanie tradycji oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów i wydanie książki kucharskiej opartych na kulinarnych tradycjach regionu. Zadanie dedykowane było do osób dorosłych, pierwszeństwo w projekcie miały kobiety z grupy defaworyzowanej – zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu w terminie od 8 do 30 czerwca odbyły się :

  • Warsztaty kulinarnych pn. ,, Regionalna kuchnia wzbogacona o nowe smaki’’ w miejscowości : Jodłówka, Krzeczów, Borek i Dąbrówka po dwa spotkania , których uczestnikami były Panie z miejscowości Rzezawa, Łazy , Krzeczów , Jodłówka, Ostrów Królewski, Borek, Dębina, Buczków, Dąbrówka, Okulice i Bratucice
  • Prelekcja Koła Gospodyń Wiejskich w Łazach – ,, Boczek duszony w piwie’’. Celem prelekcji było przybliżenie większej liczbie osób potrawy z terenu gminy Rzezawa wpisanej na listę produktów tradycyjnych.

    Każdy uczestnik warsztatów kulinarnych otrzymał fartuszek, który zakupiło Gminne Centrum Kultury , Czytelnictwa i Sportu w Rzezawie.

    Zwieńczeniem warsztatów będzie wydanie książki kucharskiej z przepisami kuchni tradycyjne i regionalnej wzbogaconej o nowe smaki.                                                                      
    Zadanie współfinansowane ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Kultywowanie tradycji, kultury, obrzędów i promocja zasobów i walorów lokalnych”  realizowanego przez Nadwiślańską Grupę Działania ,,E.O.CENOMA’’, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Inf. i foto: UG Rzezawa

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje