wtorek, 2 sierpnia 2022 11:26

To pewne! W sierpniu emeryci dostaną czternastki. Czy muszą składać wniosek?

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
To pewne! W sierpniu emeryci dostaną czternastki. Czy muszą składać wniosek?

Już w tym miesiącu, 25 sierpnia, ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie zostanie wypłacone z urzędu. Oznacza to, że nie trzeba składać żadnego  wniosku, aby otrzymać pieniądze – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z szacunków wynika,  że w tym roku na "czternastkę" może zostać przeznaczone nawet około 11,4  mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

– Wypłata czternastej emerytury w bieżącym roku została zagwarantowana ustawowo. Wypłaty są  zabezpieczone i na pewno trafią do osób uprawnionych w wyznaczonym  terminie

– zapewniła prezes ZUS.

Jak dodała szefowa  ZUS, kolejne w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do 9  mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia  długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.

Wśród osób  uprawnionych są też te, które pobierają renty socjalne, zasiłki  przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia  kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty  inwalidzkie,  świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej  egzystencji.

– Co ważne, prawo do  świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane  na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty

–  powiedziała prof. Uścińska.

„Czternastka” w  pełnej wysokości „na rękę” wyniesie 1217,98 złotych. Świadczenie jest  zwolnione z podatku dochodowego, pobrana będzie tylko składka zdrowotna.

„Czternastkę” w  pełnej kwocie otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe  nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem między  2900 zł a 4188,44 zł „czternastka” będzie zmniejszana  zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Jednak minimalna jej wysokość  wyniesie 50 złotych.

W ZUS terminy  wypłaty tego świadczenia to: 25 sierpnia, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.  Natomiast w systemie mundurowym i w przypadku osób pobierających zasiłki  i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata  nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze  rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.

"Czternastka" będzie  wolna od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie wliczać się do  dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenia z  programu "Rodzina 500 plus" dla niesamodzielnych.

Inf. i foto: ZUS

Polska

Polska - najnowsze informacje