środa, 25 września 2019 12:42

Wieliczka: Podzielono środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Kto dostał najwięcej?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka: Podzielono środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Kto dostał najwięcej?

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce 23 września odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego z powiatu wielickiego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesy w imieniu wojewody małopolskiego Piotra Ćwika wręczyli: Monika Kolasa dyrektor biura wojewody, szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury oraz w imieniu parlementarzystów Urszula Rusecka poseł na Sejm RP. Z ramienia Powiatu Wielickiego symboliczny czek odebrał starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor oraz Tomasz Broniowski członek Zarządu Powiatu Wielickiego.

- Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu wojewody małopolskiego Piotra Ćwika mam zaszczyt wręczać Państwu czeki, a tak naprawdę pieniądze na nowe drogi, które będą służyły mieszkańcom aby jak najbezpieczniej mogli docierać do szkół, przedszkoli i innych miejsc w Powiecie Wielickim- tak spotkanie rozpoczęła Monika Kolasa dyrektor biura wojewody.

Kolejne wsparcie dla Powiatu Wielickiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie bliskiej 10 mln złotych, rekordowe wsparcie w skali kraju - 6 miliardów złotych w tym roku, 36 miliardów w przeciągu 10 la t- wyliczał Tomasz Tomala szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury. -Takiego dofinansowania samorządy na drogi lokalne nigdy nie miały- dodał.

- Jako mieszkanka Gminy Wieliczka niezmiernie się cieszę, że kolejne środki trafiły na dofinansowanie dróg samorządowych w powiecie wielickim- podsumowała Urszula Rusecka poseł na Sejm RP.

Powiat Wielicki otrzymał kwotę 962 tys. zł dotacji (80 proc. kosztów) tym razem na przebudowę traktu w Golkowicach. Modernizacja drogi powiatowej o długości 850 m to bardzo ważna inwestycja. Obejmować będzie m.in. poszerzenie jezdni bitumicznej do 6,00 m, budowę chodnika o szerokości 2,00 m, przebudowę peronu autobusowego, zjazdów oraz skrzyżowań z drogami gminnymi. Prace zawierać będą również budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia i przejść dla pieszych. Koszt całości inwestycji to 1,2 mln złotych.

- Obyśmy się jak najczęściej spotykali w takich okolicznościach. Program zakłada tego typu działania na najbliżyszch 10 lat. Jednostki tak powinny planować swój budżet, aby jak najwięcej pozyskać środków – dodał Adam Kociołek starosta wielicki.

Promesy odebrali również przedstawiciele gmin wchodzących w skład Powiatu Wielickiego.

Symboliczny czek na dofinansowanie budowy chodnika w Ochmanowie odebrał Wiceburmistrz Adam Twardowski. Przedsięwzięcie obejmuje modernizację drogi gminnej polegającą na budowie chodnika i kanalizacji oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od Oknoplastu w Ochmanowie aż do Szkoły Podstawowej w Zakrzowie. Inwestycja ma służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa, w tym rowerzystów i pieszych oraz dzieci uczęszczających do szkoły w Zakrzowie. Remont drogi ułatwi też dojazd do OSP, osiedla mieszkaniowego, okolicznych domów kultury, czy też pola golfowego. Ponadto, przedsiębiorcy będą mieć też łatwiejszy dostęp do firmy Oknoplast. Inwestycja jest już w trakcie realizacji i zakończy się do końca tego roku. Całkowity koszt zadania to 2 910 000,00 zł. Dofinansowanie w kwocie 2 034 450,26 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.

Gmina Gdów otrzymała 331 090,00 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Pierzchów oraz Niegowić. 331 090zł. otrzyma Gmina Gdów z Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na remonty dróg gminnych w Niegowici i Pierzchowie. Wyremontowane zostaną odcinki o łącznej długości ponad 1km. Obecnie zostały ogłoszone przetargi na realizację remontów dróg. Wykonawców powinniśmy poznać w pierwszej połowie października, a roboty w terenie mają być zrealizowane do końca listopada br - zapowiadają władze Gdowa.

Gmina Kłaj 944 161,69 na rozbudowę drogi w Brzeziu, Gmina Niepołomice otrzymała 2 034 450,26 na budowę chodnika w miejscowości Ochmanów. Kwotę 5 363 030,00 otrzymała Gmina Wieliczka na przebudowę drogi w Janowicach oraz w Czarnochowicach.


inf. i foto: UG Gdów

Wieliczka - najnowsze informacje