sobota, 9 stycznia 2021 16:17

Wiemy, jak będzie wyglądać powrót do szkół! MEN opublikowało wytyczne

Autor Mirosław Haładyj
Wiemy, jak będzie wyglądać powrót do szkół! MEN opublikowało wytyczne

Na wypadek ewentualnego powrotu uczniów do szkół po feriach, opublikowano specjalne wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.

Aktualnie w całej Polsce trwają ferie. Uczniowie rozpoczną naukę 18 stycznia. Na chwilę obecną nie jest pewne, czy wówczas nastąpi powrót do szkół:

– O tym, czy ten powrót nastąpi, zdecyduje pan premier w przyszłym tygodniu, po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną

– powiedział w piątek szef MEN.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. Tymczasem na rządowej stronie opublikowano nowe wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych, dzięki którym wiemy, jak będzie wyglądać powrót do szkół w reżimie sanitarnym. Znajdziemy tam rekomendacje dotyczące zasad higieny, organizacji zajęć, organizowania gastronomii, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika szkoły lub ucznia.

Do szkoły będą mogli uczęszczać jedynie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Domownicy uczęszczających do placówki uczniów nie mogą przebywać w izolacji. Opiekunowie przyprowadzający lub odprowadzający podopiecznych do szkoły, będą mogli wchodzić do przestrzeni wspólnej budynku, zachowując zasady: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowników szkoły minimum 1,5 m. Opiekunowie uczniów mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Zadaniem dyrektora szkoły jest umożliwienie przebywanie w wyznaczonej sali grupie uczniów, do których mają być przypisani ci sami nauczyciele. Ci ostatni (w miarę możliwości) nie powinni prowadzić zajęć stacjonarnych w innych klasach. Dyrektorzy muszą tak zorganizować zajęcia, by każdy zespół uczniów w trakcie przebywania w szkole nie miał możliwości (lub miał ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami. Chodzi tu m.in. o przychodzenie i wychodzenie ze szkoły, korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min) oraz ze stołówki szkolnej i zajęć na boisku.

Czytaj także:

Nauczyciele w całym kraju będą testowani na obecność koronawirusa! Znamy szczegóły
Szef resortu zdrowia poinformował, że rząd zmienił decyzję w sprawie testów nauczycieli. Pierwotnie zakładano, iż badania będą przeprowadzane na pedagogach z trzech województw. Adam Niedzielski powiedział w środę 30 grudnia na antenie radia TOK FM, że w ostatnim tygodniu ferii (od 10 do 17 stycznia…

Zalecono również, aby uczniowie posiadali własne przybory i podręczniki. Podopieczni powinni często myć ręce,a pracownicy wietrzyć sale (w razie potrzeby także w czasie zajęć). Rekomenduje się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły. W czasie zajęć wychowania fizycznego i sportowych należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

Nauczyciele powinni unikać organizacji wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. MEN rekomenduje organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: MEN
Fot.: Photo by Maximilian Scheffler on UnsplashPolska

Polska - najnowsze informacje