piątek, 7 maja 2021 08:12

Wkrótce koniec z maseczkami? Rząd zdecydował

Autor Aleksandra Tokarz
Wkrótce koniec z maseczkami? Rząd zdecydował

W czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu, dotyczące ograniczeń związanych z epidemią. Znalazł się w nim zapis, zgodnie z którym od 15 maja zniesiony zostanie obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu. Jest jednak jeden warunek.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów noszenie maseczki ochronnej na otwartym powietrzu nie będzie konieczne, pod warunkiem, że utrzymany zostanie dystans 1,5 m od innej osoby. Wciąż jednak trzeba będzie zasłaniać usta i noc w środkach transportu publicznego, samolotach i miejscach ogólnodostępnych, jak drogi, place, cmentarze, promenady, bulwary, miejsca postoju pojazdów czy parkingi leśne.

Obowiązek noszenia maseczki wciąż będzie dotyczył terenów nieruchomości (wspólne klatki schodowe, windy) oraz zakładów pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej). Zakrywać usta trzeba będzie także w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, na targowiskach i poczcie, jak również w trakcie sprawowania kultu religijnego.

Kto będzie zwolniony z obowiązku noszenia maseczki? To na przykład kierujący motocyklem, którzy używają kasków ochronnych i osoby przewożone, kierujący środkiem transportu publicznego. Dotyczy to także dzieci do ukończenia 5. roku życia.

Zakrywać ust nie muszą również osoby z zaburzeniami rozwoju, psychicznymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub mające trudność samodzielnie to robić, osoby z trudności z zaawansowanymi schorzeniami neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Luzowanie obostrzeń w najbliższych tygodniach

W rozporządzeniu znalazły się także zmiany, które dotyczą luzowania obostrzeń w najbliższych trzech tygodniach. Od 8 maja do 5 czerwca przywrócona zostaje działalność hoteli, do 50 proc. zajętych pokoi. Do 14 maja posiłki dla gości hotelowych mogą być dostarczane do pokoju, ale tylko tym, którzy w obiekcie spędzą co najmniej jedną dobę.

Lokale gastronomiczne natomiast do 14 maja mogą sprzedawać posiłki wyłącznie na wynos. To zmieni się od 15 maja, kiedy restauracje będą mogły serwować dania w ogródkach gastronomicznych. Zgodnie z zapisem w dokumencie, co drugi stolik w ogródku będzie musiał pozostać wolny, a odległość między nimi będzie musiała wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajdzie się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Zakrywanie ust i nosa obowiązywać będzie obsługę kelnerską.

koronawirus najnowsze informacje

fot. ilustracyjne/pixabay

Polska

Polska - najnowsze informacje