sobota, 23 maja 2020 09:21

Wydłużono zasiłek opiekuńczy. Sprawdź szczegóły

Autor Mirosław Haładyj
Wydłużono zasiłek opiekuńczy. Sprawdź szczegóły

Dodatkowy zasiłek przysługuje na dotychczasowych zasadach opiekunom osób niepełnosprawnych oraz rodzicom dzieci do lat 8.

Zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony do 14 czerwca. Jest on wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest opiekunowi, który o niego wystąpi. O korzystaniu z zasiłku pracownik musi poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać zarówno w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, jak również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez wymienione placówki z powodu czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w związku z COVID-19, oraz również w przypadku, gdy, ubezpieczony podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem

– podaje cytowane przez portal onet.pl MRPiPS.

koronawirus najnowsze informacje

Inf.: onet.pl

Polska - najnowsze informacje