czwartek, 6 grudnia 2018 14:26

Zakończenie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-efs” w Bielsku-Białej

Autor Mądry Natalia
Zakończenie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-efs” w Bielsku-Białej

26 listopada br., w Bielsku-Białej, w sali byłego starostwa powiatowego, obecnie należącego pod Urząd Marszałkowski, odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” dla uczestników grup projektowych Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Bielsko-Biała.

Projekt realizowany był przez Śląską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w Katowicach i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany był do osób niepracujących i nieuczących się w wieku 18-24 lata. Oferował bezpłatne kursy zawodowe, staże ze stypendium, kurs prawa jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe, zajęcia ze stylistą, doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy. Wszystko bezpłatnie. Z oferty skorzystało 40 osób z terenu powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Uczestnictwo w projekcie dało szansę młodym osobom na zdobycie kwalifikacji, dzięki czemu duża część beneficjentów aktualnie pracuje.

Na uroczyste otwarcie Bielskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, w ramach którego podsumowano projekt, przybyli sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pan Stanisław Szwed, Sławomir Biszta – pełnomocnik Komendanta Głównego OHP, Pan Piotr Potyka, Dyrektor Filii WUP w Bielsku-Białej, oraz Komendant Śląskiej WK OHP Arkadiusz Sobków.

W ramach zakończenia projektu Dyrektor CEiPM Bielsko-Biała p. Agnieszka Rusin wraz z opiekunką grupy żywieckiej - p. Agnieszką Podeszwą, złożyły uczestnikom podziękowania za zaangażowanie i dobrą współpracę. Beneficjenci otrzymali certyfikaty za udział w projekcie oraz drobne upominki. W wydarzeniu brali udział także inni opiekunowie grup, doradcy zawodowi oraz pośrednicy pracy prowadzący zajęcia w ramach projektu. Następnie odbyło się spotkanie uczestników z opiekunami grup oraz z pośrednikami pracy, w ramach którego uczestnicy przedstawiali swoje opinie o projekcie oraz omawiali swoje plany na najbliższą przyszłość. Zorganizowanie w tym samym dniu Targów pozwoliło uczestnikom poszukującym pracy od razu spotkać się z pracodawcami i złożyć swoje aplikacje na wybrane stanowiska.

Info: Monika Dziedzic

Autor zdjęć: Przemysław Lose

Bielsko-Biała - najnowsze informacje

Rozrywka