czwartek, 24 października 2019 12:06

Zaradni i obrotni, czyli jak bocheński ekonomik pozyskał prawie 900 000 euro

Autor Mirosław Haładyj
Zaradni i obrotni, czyli jak bocheński ekonomik pozyskał prawie 900 000 euro

Bocheński ekonomik, dzięki swoim autorskim projektom, pozyskał dotychczas już ponad 900 000 Euro, na zrealizowanie ponad 500 zagranicznych staży zawodowych dla uczniów, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Portugalii i w Grecji. Również rok 2019 przejdzie do historii bocheńskiego Ekonomika z powodu kumulacji trzech wydarzeń związanych z realizowanym od 10 lat w szkole programem UE, ERASMUS+.

– Zespół Szkół nr 3 oprócz normalnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z sukcesem realizuje jeszcze jedną misję, którą nazwano w planach rozwojowych szkoły „umiędzynarodowieniem działań w dziedzinie kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w szkole – mówi Piotr Czekaj dyrektor Szkoły.

Obecnie w bocheńskiej placówce trwa realizacja projektu z programu Erasmus+ z konkursu wniosków z 2018 r. pt. „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia”, na którego realizację Szkoła otrzymała 150 000 Euro. W projekcie realizowanym w Grecji bierze udział 86 uczniów, którzy kształcą się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem jest podniesienie kompetencji, językowych, kulturowych i społecznych uczniów oraz zaliczenie części, przewidzianej w podstawie programowej, praktyki zawodowej.

Drugim wydarzeniem, które ten rok czyni wyjątkowym, to pozytywna ocena wniosku napisanego przez Szkołę do programu Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna”.

To sektor, gdzie można pozyskać fundusze na zagraniczne kształcenie kadry nauczycielskiej. Zespół Szkól nr 3 otrzymał 34 000 Euro, które przeznaczone będą na podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej Szkoły w latach 2019-2021 r.

Trzecim, można powiedzieć najważniejszym, bo podsumowującym 10-letnią pracę z programem Erasmus+, wydarzeniem było przyznanie 30 września Zespołowi Szkół nr 3 w Bochni „Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego”, którą przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

– "Karta jakości mobilności” to uznanie operacyjnej zdolność naszej szkoły, do wysokiej jakości zarządzania projektami mobilności. To swoista nagroda i wsparcie 10 letnich wysiłków szkoły w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+. Karta jakości uznaje również, a może przede wszystkim, wysoką jakość poprzednich projektów mobilności, długoterminowe zobowiązanie do ciągłego ulepszania mobilności i strategiczne podejście szkoły do włączania międzynarodowej mobilności do swojej działalności. To dowód dla mnie, że to co robimy w szkole, to jak działamy w ramach Erasmusa, przynosi wymierne efekty, że ktoś to zauważa i docenia. "Karta jakości" to duża satysfakcja, która „smakuje” tym bardziej, że rocznie projekty z programu Erasmus realizuje kilkaset szkół w Polsce. Choć przez lata zrealizowano tysiące projektów, to "Kartę jakości" w ciągu ostatnich 5 lat dostało tylko 26 szkół i instytucji – tłumaczy Piotr Czekaj, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Bochni.

– „Karta jakości mobilności” w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego daje jeszcze jedną możliwość, która również jest bardzo ważna dla szkoły. Umożliwia wnioskowanie do programu w uproszczonej procedurze, zgodnie z corocznymi zaproszeniami do składania wniosków w programie Erasmus+. To otwiera nowy rozdział w organizowaniu zagranicznych staży dla uczniów. Dla szkół posiadających "Kartę jakości" nie ma bowiem limitów finansowych, jeśli chodzi o dofinansowanie projektów. Dzięki temu, szkoła może zorganizować wyjazdy na szkolenia branżowe w projekcie do kilku krajów na raz, dla takiej ilości uczniów i nauczycieli, jaką uzna za potrzebne z punktu widzenia swojego rozwoju – wyjaśnia dyrektor bocheńskiej "trójki".

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje