poniedziałek, 27 czerwca 2022 05:35

Zmiany na Dobrego Pasterza będą obowiązywać niemal całe wakacje

Autor Mirosław Haładyj
Zmiany na Dobrego Pasterza będą obowiązywać niemal całe wakacje

Od dziś, 27 czerwca, do 19 sierpnia obowiązuje czasowa zmiana organizacji w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada z ul. Dobrego Pasterza oraz ul. Chlebową. Pojazdy zostały skierowane na jezdnię po stronie północnej ul. Dobrego Pasterza.

Ruszył kolejny etap przebudowy pasa drogowego w rejonie skrzyżowania al. 29 Listopada i ul. Dobrego Pasterza. Od 27 czerwca zajęte na potrzeby prac zostały dwa pasy jezdni ul. Dobrego Pasterza oraz cały chodnik i zieleniec po stronie kościoła. Dla ruchu kołowego pozostał 6,5 m szerokości jezdni po stronie północnej. Ruch pieszych został skierowany na wygrodzone korytarze oraz przeniesiony na przeciwległe chodniki. Tymczasowe przejście dla pieszych oraz przystanek autobusowy na ul. Dobrego Pasterza zostały zachowane.

Przypomnijmy, że prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al. 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej. W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 2,8 km buspasów, które będą również służyć do skrętu w prawo, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne w trosce o komfort akustyczny mieszkańców. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowywane są dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna.

Remont na ul. Dobrego Pasterza/ Fot. UMK
Remont na ul. Dobrego Pasterza/ Fot. UMK

Po zakończeniu realizacji zadania arteria wylotowa na północ będzie miała właściwe parametry techniczne, a zastosowane rozwiązania zminimalizują wpływ tej drogi na otoczenie. Poprawi się płynność ruchu, przez co skróci się czas podróży, zmniejszy się emisja hałasu i spalin. Sprawniej będzie działać komunikacja autobusowa, a to dzięki budowie buspasów. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej – szczególnie kanalizacji deszczowej uchroni ten rejon miasta przed zalewaniem wodą z deszczów nawalnych. Co ważnie, po zakończeniu zadania utworzone będą zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego.

Nowa droga i zastosowane w ramach inwestycji rozwiązania zminimalizują jej wpływ na otoczenie. Poprawa płynności ruchu spowoduje skrócenie czasów podróży, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu i spalin.

Inf. UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje