piątek, 16 października 2020 14:19

Żywiec: Obecnie szpital otrzymuje 2-3 razy mniej pieniędzy, niż powinien. Co z tym kontraktem?

Autor Mirosław Haładyj
Żywiec: Obecnie szpital otrzymuje 2-3 razy mniej pieniędzy, niż powinien. Co z tym kontraktem?

Najważniejsza, ale też niełatwa inwestycja dla władz Powiatu Żywieckiego została zrealizowana. Dzięki umowie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnemu zawartej we wrześniu 2011 roku pomiędzy Firmą  InterHealth Canada Limited, a Powiatem Żywieckim powstał jeden z najnowocześniejszych szpitali w Polsce. Szpital Żywiec mieści się w dzielnicy Sporysz przy ulicy Pola Lisickich 80. W jego normalnym funkcjonowaniu przeszkadza jeden szkopuł. I nie jest to bynajmniej koronawirus, który już zdążył dać się we znaki nowo otwartej placówce.

Budowa i wyposażenie szpitala to koszt ok. 220 mln zł, który został poniesiony przez poniosła kanadyjskiego partnera. W ramach budowy nowego szpitala Powiat Żywiecki zapłacił ok. 18 mln złotych za odwodnienie działki, budowę i poszerzenie drogi do szpitala, kanalizację oraz zagwarantowanie mediów tj. wody i przyłącza elektrycznego.

Trochę historii

Wszystko zaczęło się od dnia 23 października 2006 r. kiedy Rada Powiatu w Żywcu podjęła uchwałę Nr XLVII/491/06 w sprawie przyjęcia „Kierunków Zmian restrukturyzacyjnych na lata 2007 – 2010 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu”.  Kierunki zmian  obejmowały między innymi przystąpienie do procesu inwestycyjnego budowy nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu. Radni Powiatu podjęli tę uchwałę między innymi z uwagi na pogarszający się stan techniczny dotychczasowego szpitala.

– W 2009 roku weszła w życie Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym pozwalająca na współpracę sektora publicznego i prywatnego. Dzięki tej możliwości 25 października 2010 r. zaproszono do składania ofert w postępowaniu na „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu”. Po otwarciu ofert okazało się, że Partnerem Prywatnym wybrana zostaje Firma InterHealth Canada Limited

– tłumaczy Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

15 września 2011 roku podpisano pierwszą w Polsce umowę w ramach PPP w dziedzinie służby zdrowia. Jednym z ważniejszych zapisów umowy było wybudowane i wyposażenie w 100% ze środków finansowych Partnera Prywatnego (InterHealth Canada Limited) obiektu szpitala, zarządzanie nim przez 30 lat, a następnie przekazanie Partnerowi Publicznemu (Powiat Żywiecki).

– W listopadzie 2015 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu. Przedsięwzięciu temu od samego początku towarzyszyły negatywne reakcje społeczne i medialne. Brak jakiegokolwiek wsparcia czy pilotażu ze strony państwa (w tym okresie) pozostawił realizacje tego pionierskiego projektu na barkach Partnera Publicznego i Partnera Prywatnego

– dodaje starosta Kalata.

Budowa obiektu trwała ponad cztery lata, choć pierwotnie zakładano że będzie to połowę krócej. W czerwcu 2017 roku oprócz realizacji inwestycji oddano do użytku drogę do nowo budowanego Szpitala Powiatowego w Żywcu. Wybudowanie drogi było jednym ze zobowiązań Powiatu Żywieckiego zawartych w umowie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym z Firmą InterHealth Canada Limited. Wartość inwestycji na którą pozyskano środki z dotacji zewnętrznej wyniosła 2,5 mln złotych. – W latach 2018 i 2019 realizacja inwestycji nabrała dużego tempa. Nowe elementy pojawiające się na zewnątrz jak i wewnątrz obiektu obserwowaliśmy na własne oczy w trakcie częstych wizyt na placu budowy – wspomina Starosta.

Wreszcie ukończony

21 września 2020 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu, natomiast 24 września rozpoczęto świadczenie usług zdrowotnych na rzecz naszych Mieszkańców. Niestety, w związku z wykryciem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wśród części personelu Izby Przyjęć oraz zarządzeniem kwarantanny dla znacznej części pozostałego personelu medycznego zatrudnionego na IP, 14 października o godz. 19:00 została zawieszona praca Izby Przyjęć Szpitala Żywiec do odwołania. Mimo czasowych utrudnień władze powiatu są pewne, że inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnej oraz zapewni dostęp do wysokiej klasy świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Nowy szpital powiatowy zapewni kompleksową opiekę zdrowotną w regionie, oferując całodobowy oddział ratunkowy, świadczenia ambulatoryjne, zabiegi planowe, programy profilaktyczne oraz najnowocześniejszą diagnostykę.

– Starostwo Powiatowe w Żywcu będzie monitorować jakość świadczonych usług zdrowotnych oraz wyników finansowych placówki zgodnie z kontraktowymi wskaźnikami  efektywności. Jednocześnie pacjenci będą proszeni o wystawienie oceny szpitalowi. Wyniki badań satysfakcji pacjentów będą miały konsekwencje finansowe dla inwestora, jako jeden z kluczowych wskaźników efektywności

– zapewnia Starosta Andrzej Kalata.

Co z kontraktem?

Niestety, choć powiat dysponuje jednym z najnowocześniejszych szpitali w Polsce, to niestety także najgorszym poziomem finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia w województwie śląskim i jednym z najgorszych w kraju.

– Otwarcie nowego Szpitala Powiatowego w Żywcu to ogromny sukces i satysfakcja dla Powiatu Żywieckiego. Niestety nie ma powodów do radości z uwagi na tragiczną sytuację finansową starego i zapewne nowego szpitala. Z przeprowadzonej przez nas analizy finansowania szpitali w Polsce wynika, że szpital żywiecki ma najgorszy poziom finansowania w województwie śląskim oraz jeden z najgorszych w skali kraju. Konkretyzując, ryczałt żywieckiego szpitala na dzień dzisiejszy wynosi 36 mln złotych, a szpitale o tym samym standardzie i wykonujące te same świadczenia otrzymują kwotę pomiędzy 60-90 mln złotych

– tłumaczy starosta Kalata. Jak w takim razie zarysowuje się przyszłość finansowa placówki? Zapytany o tę kwestię starosta powiedział:

– Prognozując, suma długów szpitala na koniec roku 2020 może wynieść ponad 30 milionów złotych. Takie zadłużenie jest rezultatem oparcia przelicznika ryczałtowego na danych z roku 2015. Ryczałt w sieci, wyliczony na bazie wykonania za 2015 rok, z przyczyn od nas niezależnych, dla naszego Zakładu był bardzo niekorzystny, gdyż poziom wykonania usług medycznych przez Zakład w 2015 roku był najniższy w porównaniu do lat poprzednich oraz następnych.

W rozmowie z naszą redakcją, starosta przyznał, że w chwili obecnej priorytetem dla władz Powiatu Żywieckiego jest znalezienie rozwiązania pozwalającego na wyrównanie poziomu finansowania.

ODZIAŁY SZPITALA ŻYWIEC:

1.     Chorób wewnętrznych – 52 łóżka

2.     Chirurgii urazowo-ortopedycznej – 38 łóżek

3.     Chirurgii ogólnej z pododdziałem onkologicznym – 38 łóżek

4.     Ginekologiczno-położniczy – 22 łóżka

5.     Neonatologiczny – 15 łóżek + 6 inkubatorów

6.     Pediatryczny – 21 łóżek

7.     Intensywnej terapii – 6 łóżek

8.     Rehabilitacyjny – 30 łóżek w innym budynku

9.     Kardiologiczny (planowany)

10. Neurologiczny (planowany)

PORADNIE SPECJALISTYCZNE SZPITALA ŻYWIEC:

1.     Chirurgii ogólnej

2.     Ginekologiczno-Położnicza

3.     Preluksacyjna

4.     Neurologiczna

5.     Chirurgiczno-Ortopedyczna

6.     Rehabilitacyjna

Dodatkowo planowane jest uruchomienie komercyjnych poradni specjalistycznych.

DOJAZD DO SZPITALA:

Dojazd do szpitala poprowadzony został ulicą Pola Lisickich od strony wschodniej (skręt z ul. Isep). Należy pamiętać, że od strony północnej szpitala (na wprost od Mostu Trzebińskigo) znajduje się zakaz wjazdu na rondo przy szpitalu. W okolicy ronda znajduje się przystanek autobusowy.


KALENDARIUM

 • 23 październik 2006- uchwała Rady Powiatu Żywieckiego o kierunkach zmian restrukturyzacyjnych na lata 2007-2010 w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu, w tym między innymi o przystąpieniu do procesu inwestycyjnego budowy nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu
 • 23 wrzesień 2009- wszczęcie postępowania na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia budowy nowej siedziby Szpitala Powiatowego w Żywcu
 • 25 październik 2010- zaproszenie do składania ofert na wybór partnera prywatnego dla budowy nowego szpitala
 • 31 marzec 2011- otwarcie ofert
 • 17 czerwiec 2011- wybór oferty firmy InterHealth Canada Limited
 • 15 wrzesień 2011- podpisanie umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z firmą InterHealth Canada Limited na budowę nowego szpitala
 • 31 lipiec 2012- wniosek do Starostwa Powiatowego w Żywcu od firmy InterHealth Canada Limited o wydanie pozwolenia na budowę nowego szpitala
 • 5 wrzesień 2012- wydanie pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • 10 listopad 2015- oficjalne rozpoczęcie budowy
 • 19 czerwiec 2017- uroczyste otwarcie nowej drogi dojazdowej o długości 632 metrów za 2,5 mln zł do nowego szpitala, wybudowanej przez Starostwo Powiatowe w Żywcu
 • 21 styczeń 2019- zamknięcie finansowe przez firmę InterHealth Canada Limited
 • 1 luty 2019- wejście w życie umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Żywcu a firmą InterHealth Canada Limited
 • 31 styczeń 2020- wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku nowego Szpitala Żywiec
 • 21 wrzesień 2020- oficjalne otwarcie nowego Szpitala Żywiec
 • 24 wrzesień 2020- rozpoczęcie świadczeń medycznych w nowym Szpitalu Żywiec
 • 1 luty 2049- zakończenie projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z InterHealth Canada Limited

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka