wtorek, 22 września 2020 13:51

110 uczniów na płatnych stażach

Autor Emilia Gara
110 uczniów na płatnych stażach

Staż to szansa na sprawdzenie swoich umiejętności i dogłębne poznanie zawodu. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat brzeski mają taką możliwość już od 3 lat!

W miesiącach wakacyjnych 110 uczniów szkół powiatowych kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik elektryk, technik mechatronik, technik geodeta, technik handlowiec realizowało 150 godzinne staże uczniowskie w 33 przedsiębiorstwach. Stażyści otrzymali stypendium w wysokości 2300 zł netto, a zakłady pracy refundację dodatku do wynagrodzenia dla opiekunów, a także kosztów związanych z realizacją stażu.

Staże odbywają się w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

Inf. i fot.: Powiat Brzeski

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje