piątek, 20 marca 2020 11:25

Bocheńscy ratownicy apelują: Nie kłam medyka!

Autor Mirosław Haładyj
Bocheńscy ratownicy apelują: Nie kłam medyka!

Do ogólnopolskiej akcji „Nie kłam medyka” przyłączyli się bocheńscy ratownicy medyczni. Inicjatywa ma uczulić wzywających pogotowie, aby nie zatajali przed ratownikami informacji o powrocie z zagranicy, czy też kontakcie z nosicielem koronawirusa.

W środę praca ratowników została skomplikowana przez pacjentkę z powiatu bocheńskiego, która, wzywając karetkę, nie poinformowała dyspozytora o tym, że miała kontakt z osobą, która mogła być zakażona. Po przybyciu na miejsce okazało się, że kobieta miała wysoką gorączkę, ból głowy, mięśni i dreszcze, czyli objawy charakterystyczne dla koronawirusa.

Mieszkanka powiatu bocheńskiego trafiła do jednego z krakowskich szpitali. Takie zachowanie powoduje, że przymusowej kwarantannie zostaje poddany nie tylko pacjent, ale cały zespół karetki, a także wszystkie osoby, które miały kontakt z ratownikami.

– Oczywiście, nie odmówimy pomocy takiemu pacjentowi. Ta pomoc zostanie mu na pewno udzielona. Wyjeżdżając, jednak będziemy przygotowani, ubrani w kombinezony ochrony biologicznej, maski i gogle, które nas ochronią przed zakażeniem

– mówi Sebastian Lewandowski koordynator ZRM w Bochni i dodaje:

– W tym trudnym czasie nie możemy sobie pozwolić na takie sytuacje, bo to zupełnie rozwali system ratownictwa, który jest i tak mocno nadwyrężony.

Koordynator ZRM przypomina, że osoba, która zatai taką informację, może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej z art. 161 p.2 KK, który mówi, że kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą zakaźną, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

koronawirus najnowsze informacje

Fot. i inf.: Szpital w Bochni

Bochnia - najnowsze informacje