poniedziałek, 8 lutego 2021 06:39

Bochnia: PCPR zaprasza na darmowe szkolenie. Do kogo jest adresowane?

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: PCPR zaprasza na darmowe szkolenie. Do kogo jest adresowane?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza wszystkich zainteresowanych opieką zastępczą do udziału w bezpłatnym szkoleniu dla kandydatów na rodzinę zastępczą. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Bocheńskim”.

Kandydaci do sprawowania funkcji rodziny zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nie figurują w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym;
  • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę  rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.Zgłaszać mogą się zarówno osoby pozostające w związku małżeńskim jak i osoby samotne.

Osoby spełniające powyższe wymagania zachęcamy do kontaktu z pracownikami Zespołu ds. pieczy zastępczej oraz pracownikiem socjalnym zatrudnionym do realizacji zadań projektowych osobiście lub telefonicznie – ul. Windakiewicza  9/5 w godzinach: poniedziałek od 8.00-16.00, wtorek-piątek – 7.30-15.30  (tel. 14 611-97-40).

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu można złożyć bezpośrednio w siedzibie PCPR, przesłać pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki, która znajduje się na budynku Centrum.

Nabór chętnych do udziału w szkoleniu trwa do 5 marca. Czas rozpoczęcia szkolenia będzie zależny od sytuacji epidemicznej w Polsce oraz liczby osób chętnych, które zadeklarują udział w szkoleniu.Karta zgłoszeniowa znajduje się tutaj.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni
Fot.: Photo by Alexander Dummer on Unsplash

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje