czwartek, 26 marca 2020 10:28

Bochnia: Strażacy dostarczają żywność dla osób będących w kwarantannie

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Strażacy dostarczają żywność dla osób będących w kwarantannie

W procedurę dostarczania niezbędnych produktów dla osób będących w kwarantannie zaangażowana jest pomoc społeczna, policja, ochotnicze straże pożarne i Wojska Obrony Terytorialnej.

Realizując polecenia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz „Instrukcję pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną” Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni wyznaczył jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Bochnia do działań związanych z pomocą osobom, które objęte są kwarantanną.

Jednostki te zostały przeszkolone z zasad postępowania oraz instrukcji pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną oraz doposażone w środki ochrony osobistej zgodnie z procedurą.

Dysponowanie tych jednostek do w/w działań odbywa się na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej tylko i wyłącznie przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

Strażacy nie dokonują indywidualnych zakupów w sklepach, ale dostają informację skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Koronawirus w Małopolsce. Oprac. Głos24.pl
Infogram
koronawirus najnowsze informacje

Fot. i inf.: PSP Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje