czwartek, 30 lipca 2020 04:27

Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu... PRL

Autor Mirosław Haładyj
Chciał wjechać do kraju na podstawie paszportu... PRL

29 lipca podczas odprawy granicznej pasażerów lotu czarterowego z Chicago na lotnisku w Krakowie-Balicach zatrzymano 12 polskich paszportów, które utraciły ważność czasową.

Spośród odebranych dokumentów szczególną uwagę funkcjonariuszy Straży Granicznej zwrócił paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej serii RA, wydany w roku 1992 w Chicago.

Jego posiadacz, podróżujący wraz z żoną - obywatelką Polski, nie tylko nie posiadał innego polskiego dokumentu, ale również jego dane nie znajdowały się w systemie PESEL, przez co wystąpił problem z ustaleniem polskiego obywatelstwa.

Ostatecznie, w aktach Urzędu Stanu Cywilnego odnaleziono wpis o  zawarciu przez mężczyznę związku małżeńskiego i pasażerowi zezwolono na przekroczenie granicy na podstawie właściwych przepisów.

Mężczyzna został ponadto poinformowany o konieczności złożenia wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego do Wojewody Mazowieckiego, a następnie, na jego podstawie do wyrobienia nowego dokumentu paszportowego.

Pozostałe osoby, którym odebrano paszporty, po potwierdzeniu w bazie PESEL tożsamości i obywatelstwa, otrzymały stosowne zaświadczenia i zostały pouczone o konieczności złożenia wniosków o wydanie nowych dokumentów paszportowych.

Inf. i foto: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Kraków

Kraków - najnowsze informacje