niedziela, 5 września 2021 08:13

Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy?

Autor Artykuł partnera
Co dalej z Krajowym Planem Odbudowy?

Czy przez polityczną retorykę stracimy szansę na przebudowę gospodarki zgodnie z potrzebami ludzi i klimatu?

Szalejące pożary w południowej Europie czy na Syberii, letnie rekordy temperatur w Kanadzie, a wczoraj powodzie i huragany w USA, pokazują, że nie możemy dłużej czekać z technologiczną i systemową zmianą gospodarki. Narażenie nas na utratę środków europejskich na ten cel to brak zrozumienia powagi sytuacji.

Od lutego organizacje społeczne wraz z samorządami i biznesem walczyły o dobry Krajowy Plan Odbudowy. W publicznych wysłuchaniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeprowadzonych na naszą prośbę, wzięło udział kilkudziesięciu ekspertów ze strony społecznej, samorządowej i biznesowej. Choć przyjęty plan jest daleki od doskonałości, udało się zapewnić finansowanie na wiele kluczowych projektów i stworzyć platformę do kontaktu ze społeczeństwem, tak by wypracować lepsze rozwiązania dla ludzi i klimatu. (Nasza analiza planu jest dostępna tu: https://www.wwf.pl/aktualnosci/kpo-ponad-potrzebami-ludzi-i-klimatu)

"Bez przestrzegania obowiązujących przepisów nie będziemy w stanie dobrze wykorzystać gigantycznych środków na transformację gospodarczą. Przestrzeganie obowiązującego prawa jest też w oczywisty sposób kluczowe dla bezpieczeństwa obywateli, samorządów i firm", mówi Marcin Kowalczyk, kierownik działu klimatycznego WWF Polska.

Zmiana klimatu jest faktem, podobnie jak to, że stoi za nią człowiek. Tylko człowiek ma narzędzia żeby ustabilizować klimat, ograniczając emisje gazów cieplarnianych, a docelowo tworząc gospodarkę neutralną klimatycznie. Musi się to stać nie później niż do połowy wieku. Każdy miesiąc zwłoki w transformacji gospodarki to ogromna strata.

Katarzyna Karpa - Świderek

źródło WWF Polska

Ekologia - najnowsze informacje