czwartek, 4 stycznia 2024 15:16

COVID-19 zwiększa ryzyko chorób psychicznych. Nowe badania

Autor Katarzyna Domagała
COVID-19 zwiększa ryzyko chorób psychicznych. Nowe badania

Mimo że obecnie epidemia COVID-19 zbiera mniejsze żniwo, wciąż jest tematem, który nurtuje naukowców na całym świecie. Wpływ zakażenia koronawirusem na nasze zdrowie jest badany coraz szerzej. Jedne z najnowszych doniesień naukowych dowodzą, że osoby, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2, wykazują kilkukrotnie większe prawdopodobieństwo diagnozy zaburzeń i chorób psychicznych niż te, które nie chorowały.

O wpływie COVID-19 na zdrowie psychiczne można przeczytać w jednym z najnowszych artykułów czasopisma naukowego "medRxiv". Badacze pod kierownictwem Wanhonga Zhenga z West Virginia University przeanalizowali szereg danych dotyczących diagnozy schizofrenii i innych zaburzeń u osób w przedziale wiekowym 17-70, które chorowały na COVID-19. Wniosek jest następujący - ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych jest ponad cztery razy większe niż u osób, które nie chorowały.

Wysokie ryzyko wystąpienia choroby psychicznej po COVID-19

Naukowcy przebadali ponad 650 tys. osób. Około 219 tys. objętych badaniem przeszło umiarkowaną, ciężką lub śmiertelną infekcję COVID-19, natomiast około 213 tys. osób uzyskało negatywny wynik testu na obecność wirusa. Pozostali badani (ponad 222 tys.) mieli ostry zespół niewydolności oddechowej. Co ciekawe żaden z badanych nie chorował w przeszłości na schizofrenię, ChAD (Choroba Afektywena Dwubiegunowa) czy depresję. Badanie wykazało, że trzy tygodnie po zakażeniu u 2573 osób zdiagnozowano stan psychotyczny. Około połowa z nich chorowała na Covid 19.

Naukowcy stwierdzili, że u osób zakażonych SARS-CoV-2, ryzyko rozwoju chorób psychotycznych było około 4,6 razy większe niż w przypadku tych, które uzyskały negatywny wynik testu. Co więcej, po około trzech miesiącach po zakażeniu ryzyko rozwoju zaburzeń psychotycznych u osób, które przeszły COVID-19, było wciąż 70 proc. wyższe niż u zdrowych osób.

Według badaczy powodem zwiększenia ryzyka zachorowania na choroby psychiczne po przebyciu COVID-19 jest nasilenie się stanu zapalnego w mózgu wywołanego przez zakażenie. Stan zapalny przyczynia się bowiem do wzrostu poziomu tzw. kwasu kynureninowego. Badania wskazują, że osoby ze schizofrenią i psychozą mają jego podwyższony poziom. Zaobserwowano to również u osób chorujących na COVID-19.

Schizofrenia

Schizofrenia, zwana inaczej psychozą schizofreniczną lub chorobą Bleurera, to przewlekła choroba, która należy do tzw. zaburzeń psychotycznych, czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo, nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości. Objawy to zazwyczaj halucynacje i urojenia. Wyróżnia się kilka rodzajów schizofrenii ze względu na występujące objawy: paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną, prostą, rezydualną i niezróżnicowaną. W Polsce najczęściej rozpoznawana jest postać paranoidalna.

Najnowsza odmiana koronawirusa

Najnowszy wariant koronawirusa jest coraz powszechniejszy. Mowa o  JN.1, który jest szczepem wirusa Pirola. Naukowcy sugerują, że nowa odmiana "omija" nasz układ odpornościowy. Według badaczy ta odmiana  SARS-CoV-2 wkrótce może stać się dominującą.

Źródło: medRxiv

Zdrowie – zagrożenia i choroby - najnowsze informacje

Rozrywka