poniedziałek, 11 listopada 2019 20:47

"Ekonomik" pozyskał 2,7 mln zł. Na co zostaną wydane pieniądze?

Autor Mirosław Haładyj
"Ekonomik" pozyskał 2,7 mln zł. Na co zostaną wydane pieniądze?

Powiat Bocheński, we współpracy z Zespołem Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera pozyskał ponad 2,7 miliona złotych dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Centrum Kompetencji Zawodowych ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia i nauczyciela” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i efektywności kształcenia w "Ekonomiku", a skierowany jest do uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych. Całkowita wartość projektu to ponad 3 miliony złotych, a będzie on realizowany od marca 2020 do końca lipca 2023 roku.

W ramach projektu powstanie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze gastronomiczno-hotelarsko-turystycznym oraz uzupełniającym administracyjno-ekonomicznym. Modernizacji ulegnie pracownia gastronomiczna, powstanie również mobilna pracownia rachunkowości. Uczniowie wezmą udział w konsultacjach i wizytach zawodoznawczych, stażach i praktykach, a szczególnie uzdolnieni będą mogli się ubiegać się przyznanie stypendium.

Ponadto będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języków obcych: angielskiego, niemieckiego, z przedmiotów zawodowych: hotelarskich, gastronomicznych oraz w zawodzie sprzedawca. Szkoła poprowadzi również zajęcia dydaktyczne wspomagające przygotowanie do matury, egzaminów zawodowych, konkursów z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, biologii oraz przedmiotów zawodowych w tym zajęcia kelnerskie, barmańskie, dietetyka, hotelarsko-turystyczne, przedsiębiorczość, rachunkowość.

Ciekawą propozycją będą z pewnością kursy branżowe m.in. carving, barista, barmański, sommelierski, kelnerski z flambirowaniem, barmański z elementami sommelierstwa, kasy fiskalnej, kuchnia molekularna, sztuki cukierniczej, animator czasu wolnego, księgi przychodów i rozchodów, arkusza kalkulacyjnego, płace i kadry, Płatnik, Jak założyć własną firmę, prawo jazdy kategorii „ B.

Przewidziane są również działania mające na celu doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez studia podyplomowe, kursy zawodowe, praktyki i staże.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje