środa, 19 maja 2021 07:44

Limanowa. To będzie wspólne przedsięwzięcie miasta i powiatu. Podpisano porozumienie

Autor Aleksandra Tokarz
Limanowa. To będzie wspólne przedsięwzięcie miasta i powiatu. Podpisano porozumienie

Porozumienie pomiędzy Miastem Limanowa a Starostwem Powiatowym w Limanowej podpisano we wtorek, 18 maja. Dotyczy ono wspólnej realizacji inwestycji, związanej z powstaniem obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej.

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy włodarzami obu samorządów – burmistrzem miasta Limanowa Władysławem Biedą, a starostą limanowskim Mieczysławem Urygą. W podpisaniu i przekazaniu umów pieczętujących wspólną realizację przedsięwzięcia uczestniczyli również Agata Zięba – wicestarosta limanowski i Wacław Zoń – zastępca burmistrza miasta Limanowa.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy w ramach planowanej wspólnej realizacji inwestycji pn. „ Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej”, w skład której wchodzi: budowa stadionu pełnowymiarowego z trybunami o nawierzchni z trawy naturalnej i bieżnią lekkoatletyczną – 6 torów, 2 boiska kortów tenisa ziemnego, boisko koszykówki, urządzenia lekkoatletyczne: skocznia w dal, koło rzutu dyskiem, młotem, rzutnia pchnięcia kulą, rzutnia oszczepem, skocznia o tyczce, drogi, chodniki i parkingi oraz zaplecze szatniowo- sanitarne i administracyjne dla obsługi wszystkich obiektów kompleksu sportowo- rekreacyjnego.

Szykuje się nowa atrakcja na górze Paproć. Co to będzie?
Wiadomości Limanowa. Na górze Paproć powstanie nowa atrakcja. Wszystko z myślą o dzieciach i młodzieży.

Podpisane przez samorządy porozumienie reguluje podział kosztów realizacji zadania po połowie, a kwestie organizacyjne, związane z utrzymaniem, administrowaniem oraz dokładną formą rozliczeń finansowych uzgodnione zostaną w drodze odrębnych umów.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w trzech etapach :

  • Etap Iopracowanie programu funkcjonalno- użytkowego wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną  zagospodarowania terenu.
  • Etap II Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obiektu rekreacyjno-sportowego wraz z zapleczem i infrastrukturą komunikacyjną przy ul. Kusocińskiego w Limanowej z wszelkimi uzgodnieniami, opracowaniami i zgodami koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowę oraz opracowanie dokumentacji przetargowej – STWiOR, przedmiar robót i kosztorys inwestorski.
  • Etap IIIwykonanie robót budowlanych.

fot. UM Limanowa

Limanowa - najnowsze informacje