wtorek, 24 września 2019 20:02

Lipnica Murowana. Gminnym jednostkom OSP przekazano nowy sprzęt

Autor Mirosław Haładyj
Lipnica Murowana. Gminnym jednostkom OSP przekazano nowy sprzęt

W dniu 20 września br. w Lipnicy Murowanej miało miejsce uroczyste przekazanie drabin nasadkowych aluminiowych czteroprzęsłowych dla trzech jednostek OSP z terenu gminy Lipnica Murowana tj.: OSP Borówna, OSP Lipnica Dolna i OSP Lipnica Górna.

Projekt współfinansowany był ze środków Województwa Małopolskiego w ramach Konkursu "Bezpieczna Małopolska 2019" w kwocie 5 160,00 zł oraz budżetu gminy Lipnica Murowana w kwocie 6 260,55 zł (ogólna wartość zadania: 11 420,55 zł). Zakup drabin nasadkowych korzystnie wpłynie na poprawę zapewnienia gotowości bojowej jednostek, a co za tym idzie wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie całej gminy. To już kolejny raz, kiedy lokalny samorząd uczestniczy i korzysta z dofinansowania w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska".

W piątkowej uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Lipnica Murowana – Pan Tomasz Gromala, Radny Województwa Małopolskiego – Pan Stanisław Bukowiec, Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana – Pan Damian Gaża, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lipnicy Murowanej – Druh Jan Włodarczyk, Komendant Gminny Związku OSP RP w Lipnicy Murowanej – Druh Andrzej Wąsik, Przedstawiciel Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej – Pani Krystyna Łukasik, Prezesi i Naczelnicy z jednostek OSP Borówna, Lipnica Dolna oraz Lipnica Górna.

Oficjalnego przekazania drabin jednostkom OSP Borówna, OSP Lipnica Dolna i OSP Lipnica Górna, w obecności Prezesów i Naczelników z tychże jednostek, dokonał Wójt Gminy Lipnica Murowana pan Tomasz Gromala wraz z Radnym Województwa Małopolskiego panem Stanisławem Bukowcem.

Wójt Gromala podkreślił znaczenie doposażania jednostek OSP w sprzęt, którego do tej pory nie posiadały oraz podziękował strażakom za ich zaangażowanie i aktywność. Wyrazy wdzięczności skierował także do Radnego Wojewódzkiego i pani Krystyny Łukasik, która przygotowała wniosek z ramienia urzędu.

Pan Stanisław Bukowiec Radny Województwa Małopolskiego pogratulował otrzymania nowych drabin strażakom oraz podkreślił duże znaczenie zaangażowania strażaków w działalność na rzecz ochrony bezpieczeństwa pożarowego. Szczególnie podkreślił dobre przygotowanie wniosków z gminy, co zaowocowało ich wysoką oceną i otrzymanym dofinansowaniem.

Fot. i inf.: UG Lipnica Murowana

Bochnia - najnowsze informacje