wtorek, 7 marca 2023 14:31

Małgorzata Międzobrodzka uhonorowana za opowieść o wielickich Żydach

Autor Artykuł zewnętrzny
Małgorzata Międzobrodzka uhonorowana za opowieść o wielickich Żydach

3 marca Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego dla mieszkanki Wieliczki Małgorzaty Międzobrodzkiej.

Zebranych gości przywitał Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel.

Małgorzata Międzobrodzka jest autorką książki o historii wielickich Żydów „Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna”. To monumentalne, liczące ponad 500 stron dzieło, ukazało się w 80. rocznicę Zagłady wielickich Żydów. Autorka od 1997 do 2016 roku kierowała działem historycznym Muzeum Krakowskich Żup Solnych. W tym czasie przygotowała dwie wystawy o wielickich Żydach, wygłaszała referaty, badała archiwa, nawiązywała kontakty z dawnymi żydowskimi obywatelami miasta – te wszystkie działania miały duże znaczenie dla przywracania w Wieliczce pamięci o jej dawnych mieszkańcach.

Książkę „Żydzi w Wieliczce. Opowieść dokumentalna” napisała już na emeryturze, pracując nad dokumentacją na własny rachunek i z własnej potrzeby serca. Starała się udokumentować wszelkie przejawy obecności Żydów w życiu miasta i wielickiej kopalni. Ustaliła i sporządziła bogate kalendarium społeczności żydowskiej w Wieliczce. Oprócz licznych materiałów archiwalnych wykorzystała też relacje i świadectwa Ocalałych z Holokaustu, a odpisy dokumentów umieszczone w aneksie mogą być pomocne dla osób poszukujących informacji o swoich przodkach mieszkających w Wieliczce.

O tym, co nią kierowało, Małgorzata Międzobrodzka wspomina w słowie odautorskim: "Pisząc o mieszkających kiedyś w Wieliczce Żydach, uświadomiłam sobie, że próbuję przywrócić historii miasta jej część zapomnianą, część trudną, skomplikowaną, tragiczną, ale nierozdzielną. Może dzięki tej książce młodzi wieliczanie dostrzegą – czy tego chcą, czy nie – że polsko-żydowska przeszłość miasta jest także ich historią. Może szukający tu korzeni potomkowie Ocalonych spróbują zrozumieć złożoność tego miejsca. Może uda nam się wspólnie zbudować most nad przerwaną pamięcią".

Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawana jest osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Za twórczość nagrodzona została historyczka Małgorzata Międzobrodzka, a za działalność społeczną – nauczycielka Agnieszka Mysakowska. W uroczystości udział wzięła również zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych Agnieszka Szczepaniak.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka