czwartek, 9 grudnia 2021 15:05

Jak mniejszy ruch samochodowy może zwiększyć świąteczną sprzedaż ?

Autor Artykuł partnera
Jak mniejszy ruch samochodowy  może zwiększyć świąteczną sprzedaż ?

Podczas gdy Europejczycy stają w obliczu ryzyka kolejnych  „covidowych” Świąt Bożego Narodzenia nowa analiza przeprowadzona przez  Kampanię na rzecz Czystych Miast wykazuje, że mniejsza liczba samochodów  na drogach może w rzeczywistości stanowić koło ratunkowe dla lokalnych  gospodarek dotkniętych pandemią. Zebrane dane pokazują, że polityka  miejska, która ogranicza ruch samochodowy i możliwość wjazdu dla  najbardziej zanieczyszczających samochodów, zwiększa sprzedaż detaliczną  na danym terenie.

Z danych zebranych przez Kampanię na rzecz Czystych Miast  wynika, że polityka miejska, która albo generalnie ogranicza korzystanie  z samochodów, albo jest ukierunkowana na pojazdy emitujące najwięcej  zanieczyszczeń - jak np. strefy ograniczonego ruchu i strefy  niskoemisyjne(1) - może zwiększyć przedświąteczną sprzedaż. Na przykład w  Madrycie w okresie świątecznym 2018 roku wydatki na terenie objętym  strefą niskiej emisji wzrosły o 8,6%, w porównaniu z 3,3% w całym  mieście.

Barbara Stoll, dyrektor Kampanii na rzecz Czystych Miast (Clean Cities Campaign),  

"Regulacje, które zniechęcają do korzystania z samochodów,  mogą być prawdziwym ratunkiem dla lokalnej gospodarki. Miejscy  decydenci muszą zwiększyć swoje wysiłki w celu wprowadzenia stref  niskoemisyjnych lub o niskim natężeniu ruchu. To potrójne zwycięstwo dla  czystszego powietrza, klimatu i lokalnego biznesu. Właściciele sklepów  dotkniętych przez Covid zasługują na świąteczny prezent".

Piesi kupują więcej niż kierowcy

Dane pokazują jednak, że gdy takie polityki są połączone z  silnymi inwestycjami w aktywną mobilność, wyniki są jeszcze  korzystniejsze. W Londynie, po wprowadzeniu rozwiązań poprawiających  warunki ruchu pieszego i rowerowego na głównych ulicach i w centrach  miast, pustostanów z przeznaczeniem dla handlu detalicznego było o 17%  mniej niż na innych obszarach - wynika z analizy przeprowadzonej w 2018  roku. Badanie z Berna wykazało, że przekształcenie miejsc parkingowych w  parkingi rowerowe może zapewnić wzrost wydatków na zakupy detaliczne o  13% na metr kwadratowy powierzchni parkingowej.

Wbrew temu, co często zakładają właściciele sklepów, klienci,  którzy chodzą pieszo, jeżdżą na rowerze lub korzystają z transportu  publicznego, wydają zazwyczaj więcej niż kierowcy samochodów. Z  lokalnego badania wynika, że w dzielnicach handlowych w Londynie  klienci, którzy przyszli pieszo, wydali więcej w skali miesiąca (215  funtów) niż kierowcy samochodów i pasażerowie (206 funtów). W Berlinie  niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że udział kupujących, którzy  korzystali z aktywnej mobilności lub transportu publicznego, w  całkowitych tygodniowych wydatkach na zakupy wynosił w tym roku 91%  (ruch pieszy: 61%, transport publiczny: 16,5%, rower: 13,5%).

Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego

„W wielu polskich miastach właściciele małych sklepików w  dzielnicach śródmiejskich obawiają się skutków ograniczeń. Dlatego  często wolą tolerować zastawiony samochodami chodnik, rozjeżdżony  trawnik czy hałas. Mam nadzieję, że dane zebrane w miastach, gdzie takie  rozwiązania już funkcjonują, zdołają przekonać wielu z nich.  Szczególnie, że wprowadzone właśnie zmiany w przepisach dotyczących  tworzenia i funkcjonowania Stref Czystego Transportu dają pewną szansę  na ich powstanie w naszym kraju.”
„Oczywiście takie strefy muszą być tworzone w porozumieniu z  mieszkańcami i w połączeniu z rozwiązaniami ułatwiającymi ruch pieszy i  rowerowy. Nie muszą to być od razu duże inwestycje. Czasem wystarczą  przemyślane zmiany w organizacji ruchu czy dodanie elementów zieleni lub  małej miejskiej architektury” – uzupełniła Stefanowicz.

W całej Europie działa obecnie ponad 250 LEZ-ów (low emission  zones). W Brukseli wyeliminowanie wszystkich samochodów Euro 4 w ramach  miejskiej strefy niskiej emisji jest spodziewane od 1 stycznia 2022 (2).  Hiszpania i Francja przyjęły odpowiednio koniec 2022 i 2024 roku jako  terminy utworzenia stref niskoemisyjnych we wszystkich dużych  miastach(3).

Hubert Różyk z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych

“Ograniczanie ruchu samochodowego wspiera lokalną gospodarkę -  wyniki badań z Madrytu czy Londynu to świetne wiadomości dla polskich  miast. Pokazują, że można poprawić jakość powietrza i jednocześnie  wspierać funkcję handlową miasta. Handlowe ulice to podczas pandemii  dobra alternatywa dla zatłoczonych centrów handlowych. Po uchwaleniu  nowelizacji ustawy o elektromobilności miasta będa mogły łączyć przyjmne  z pożytycznym i dzięki SCT dodatkowo wspierać lokalne firmy” – komentuje

Tymczasem w Polsce nowelizacja ustawy o elektromobliności i  paliwach alternatywnych jest właśnie procedowana w Sejmie. Wiele  wskazuje na to, że zostanie przyjęta na posiedzeniu 8-9 grudnia.  Wprowadzono m.in. możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach,  niezależnie od liczby mieszkańców. O ich wielkości i ograniczeniach mają  decydować samorządy. Mogą zdecydować się na początkowo łagodne  ograniczenia oparte na normach Euro, ale na większym obszarze gminy  (podobne do tych wprowadzanych wcześniej w miastach Europy Zachodniej) i  objąć nimi mieszkańców. Warto także, by przedstawiały długofalowe plany  zaostrzania wymogów, które ułatwią mieszkańcom stopniowe przystosowanie  się do wprowadzanych zmian.

Przypisy:

(1) Strefy o niskim natężeniu ruchu zmniejszają wykorzystanie  samochodów poprzez ograniczenie ruchu wszystkich typów samochodów i  dając pierwszeństwo dla jazdy na rowerze, chodzenia pieszo i transportu  publicznego. Miasta z LEZami stopniowo wycofują pojazdy benzynowe, z  silnikami Diesla i gazowe, a zachęcają obywateli do przejścia na  czystsze pojazdy, albo korzystania z aktywnego lub zbiorowego  transportu.

(2) https://lez.brussels/mytax/en/practical?tab=Agenda

(3) Ministerstwo Transformacji Ekologicznej (2021) Projekt  ustawy o klimacie i odporności (Projet de loi Climat & Résilience):  https://www.ecologie.gouv.fr/projet-loi-climat-resilience-deputes-viennent-finir-lexamen-des-articles-du-titre-iii-se-deplacer-ca

Biuletyn rządu hiszpańskiego. (2021) Ustawa 7/2021 z 20 maja o  zmianie klimatu i transformacji energetycznej (Ley 7/2021, de 20 de  mayo, de cambio climático y transición energética): https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-8447

Clean Cities to europejska koalicja organizacji  pozarządowych i grup oddolnych prowadząca kampanię na rzecz  zeroemisyjnej mobilności miejskiej do 2030 roku:  https://cleancitiescampaign.org/about/

Link do informacji prasowej i raportu: http://www.pkeom.pl/mniej-samochodow-na-drogach-moze-zwiekszyc-swiateczna-sprzedazŹródło: Clean Cities Campaign/PKEOM
Dominik Olędzki Rzecznik prasowy Koalicji Klimatycznej

Ekologia - najnowsze informacje