poniedziałek, 10 lipca 2017 05:37

Na transport i oświetlenie

Autor (red)
Na transport i oświetlenie

Od początku wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przeprowadzonych zostało 16 naborów w obszarze Działania 4.5 „Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie”. Ze 103 złożonych do dofinansowania wniosków wybrano dotychczas 60. Łącznie pomoc finansowa przeznaczona na wybrane projekty to niespełna 750 mln zł.

Przedmiotem dofinansowania jest budowa lub przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów), wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego oraz poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

W ramach dofinansowania  z obszaru transportu publicznego złożonych zostało 51 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 1 mld zł. Z tego do dofinansowania wybrano 27 projektów na kwotę dofinansowania ponad 672 mln zł (całkowita wartość to prawie 970 mln zł).

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków znalazły się m.in. dotyczące zakupu taboru autobusowego przez PKM Sosnowiec sp. z o.o.  (dofinansowanie: ponad 89,1 mln zł) czy też zakupu ekologicznych autobusów niskopodłogowych przez katowickiego przewoźnika – PKM Katowice sp. z o.o. (dofinansowanie: przeszło 85,5 mln zł). Unijna dotacja trafi również na inwestycje związane budową katowickich zintegrowanych węzłów przesiadkowych: Zawodzie, Ligota i Brynów-Pętla.

„Cieszy nas bardzo, że ekologiczna komunikacja miejska, ale też ekologiczne oświetlenie ulic stają się w naszym regionie powoli standardem. To kolejny element walki o czyste powietrze, którą zainicjowaliśmy uchwałą antysmogową” – przekonuje Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Z kolei w zakresie efektywnego oświetlenia złożone zostały 52 projekty na kwotę dofinansowania przeszło 110 mln zł. Wybrano 33 inwestycje na kwotę dofinansowania ponad 75,5 mln zł, a całkowita ich wartość  przekracza 113,7 mln zł.

W tym przypadku na pomoc finansową mogli liczyć prowadzący m.in. modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w Gliwicach (dofinansowanie: ponad 4,1 mln zł), w Radzionkowie (dofinansowanie: przeszło 4,5 mln zł) czy w Katowicach, gdzie zdecydowano się na montaż opraw typu LED oraz systemy sterowania światłem i inteligentnej integracji (dofinansowanie: ponad 15,1 mln zł).

Od 7 lipca br. będzie możliwe składanie kolejnych projektów dotyczących zakupu taboru autobusowego, inwestycji w  budowę węzłów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride, buspasów lub budowę systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów. Możliwe będzie również sfinansowanie  wdrożenia inteligentnych systemów transportowych. Nabór potrwa do 29 września br. i przeznaczony jest tylko dla inwestycji zlokalizowanych na terenie subregionu zachodniego.

Szczegóły ogłoszenia: http://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/214

Polityka - najnowsze informacje