poniedziałek, 29 maja 2023 19:02

"Nie mogę pozostać bierny". Rektor UEK rezygnuje ze współpracy z prezydentem Dudą

Autor Mirosław Haładyj
"Nie mogę pozostać bierny". Rektor UEK rezygnuje ze współpracy z prezydentem Dudą

Za pośrednictwem mediów społecznościowych prof. Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, przekazał, że nie jest już członkiem prezydenckiej Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.

Stanisław Mazur o swoim odejściu z prezydenckiej Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji poinformował w poniedziałek (29 maja) w mediach społecznościowych.

Rezygnacja rektora UEK jest związana z podpisaną przez prezydenta ustawą o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Poniżej publikujemy pełną treść listu otwartego do prezydenta Andrzeja Dudy.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Prezydencie,
Zachowując największy szacunek dla obywateli naszego kraju, dla polskiego środowiska naukowego, zmuszony jestem poinformować o mojej decyzji o rezygnacji z zasiadania w Radzie do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji, powołanej przez Pana Prezydenta. W mojej opinii podpisanie przez Pana Prezydenta ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, to decyzja o wielkich i trudnych do przewidzenia konsekwencjach dla demokracji w Polsce. Mając na względzie bezsprzeczne wady prawne tej ustawy, ale także jej antydemokratyczny charakter, nie mogę pozostać bierny. Decyzję o rezygnacji podjąłem z wielkim żalem, ale jestem głęboko przekonany, że nie można akceptować procesu degradacji porządku prawnego w Polsce i kluczowych mechanizmów nowoczesnego państwa prawnego opierającego się na solidnych podstawach zbudowanych ze stabilnych instytucjach państwa. W mojej opinii ta ustawa przeczy tej logice.
Z poważaniem
Stanisław Mazur

Inf. i foto: FB

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka