sobota, 21 października 2023 05:56

"Okoliczność ta nie daje się pogodzić z zasadami prawa". Unieważniono konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego

Autor Mirosław Haładyj
"Okoliczność ta nie daje się pogodzić z zasadami prawa". Unieważniono konkurs na dyrektora Teatru Słowackiego

Przewodniczący komisji skierował do Marszałka Województwa Małopolskiego pismo o unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Uzasadnieniem jest incydent naruszenia przez pracownika dziennika podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego koperty zawierającej ofertę jednego z uczestników konkursu.

Konkurs na dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie ogłoszono w lipcu. O jego rozpisaniu zdecydowano pomimo apeli pracowników, którzy chcieli pozostawienia na tym stanowisku obecnego szefa placówki Krzysztofa Głuchowskiego. Jego kadencja kończy się dopiero 31 sierpnia 2024 roku.

-Zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa działania organów publicznych wymagają należytego udokumentowania podejmowanych przez siebie rozstrzygnięć. W zaistniałej sytuacji związanej z incydentem naruszenia koperty zawierającej ofertę uczestnika, nie ma możliwości stwierdzenia prawidłowości podjętej przez komisję konkursową uchwały. Okoliczność ta nie daje się pogodzić z zasadami prawa, wobec czego przewodniczący komisji konkursowej uznał, że zachodzą obiektywne, wyjątkowe i szczególne okoliczności uzasadniające konieczność unieważnienia postępowania konkursowego. Zarząd Województwa Małopolskiego, po rozpatrzeniu pisma, z uwagi na nieusuwalną wadę procedury konkursowej, podjął decyzję o unieważnieniu konkursu

-poinformowano na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Inf. i foto: UMWM

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka