sobota, 12 lutego 2022 13:00

Opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Co się zmieni?

Autor Katarzyna Jamróz
Opublikowano nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Co się zmieni?

Z nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia opublikowanego w Dzienniku Ustaw wynika, że od 11 lutego zlikwidowana zostaje tzw. kwarantanna z kontaktu. Z kolei od 15 lutego izolacja będzie trwała 7 dni, a kwarantanna dla domowników osoby izolowanej tyle, ile izolacja.

W czwartek (10 lutego) opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego.

Od 11 lutego została zlikwidowana tzw. kwarantanna z kontaktu. Dotyczyła osób, które do tej pory miały kwarantannę ze względu na kontakt z osobą zakażoną. Zgodnie z rozporządzeniem, od 15 lutego izolacja będzie trwała siedem dni, a kwarantanna dla domowników osoby izolowanej trwać będzie tyle ile izolacja.

– W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny jest równy okresowi tej izolacji; obowiązkowa kwarantanna ulega zakończeniu także w przypadku wprowadzenia negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego u osoby odbywającej tę kwarantannę do systemu teleinformatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia

– czytamy w rozporządzeniu.

Obowiązku nie zastosuje się do osób, które w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed dniem wprowadzenia do systemu pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, zakończyły izolację, izolację w warunkach domowych lub hospitalizację.

Okres obowiązkowej kwarantanny uczestniczących w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, będących żołnierzami lub pracownikami służb mundurowych wynosi pięć dni. Wyjątek możliwy jest wtedy, gdy ta osoba przez okres pięciu dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych, będzie badana testem antygenowym, przed rozpoczęciem pracy lub służby.

Fot. Ilustracyjne

koronawirus

koronawirus - najnowsze informacje