piątek, 13 listopada 2020 14:49

Porozumienie z Tauron S.A. – dla lepszego klimatu w Małopolsce

Autor Głos 24
Porozumienie z Tauron S.A. – dla lepszego klimatu w Małopolsce

Wdrażanie projektów pilotażowych oraz prace przy przygotowaniu planu transformacji energetycznej przewiduje porozumienie zawarte dziś przez TAURON i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Tomasz Urynowicz, Wojciech Ignacok, prezes TAURON Polska Energia S.A. oraz wiceprezes Jerzy Topolski. (...) więcej

– Przekształcenie rynku energetycznego bez kosztów społecznych to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś Małopolska – mówił wicemarszałek Tomasz Urynowicz, pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Sprawiedliwej Transformacji. – Potrzebne są nam większe ambicje środowiskowe, ale również większa dyspozycja środków, m.in. na nowoczesne inwestycje czy szkolenia zawodowe. Duże możliwości działania daje uczestnictwo Małopolski w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Ogromnej szansy do dobrego przygotowania się do procesu transformacji upatrujemy także we współpracy z TAURONEM, największą firmą energetyczną naszego regionu.

W styczniu 2020 r. Małopolska dołączyła do Platformy Regionów Węglowych w Transformacji. Prowadzony jest również dialog ze stroną rządową i Komisja Europejską o włączenie Małopolski do wsparcia ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego został powołany interdyscyplinarny zespół do przygotowywania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, a do współpracy zaproszono 37 instytucji ze świata nauki, biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Wśród nich ważną rolę odegra TAURON,  którego przedstawiciele przekazali informacje nt. wstępnych planów transformacji spółek w ramach Grupy TAURON w Małopolsce w perspektywie 2030 roku. Plany te stanowiły podstawę do negocjacji ze stroną rządową i Komisją Europejską ws. umożliwienia regionowi korzystanie ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Dziś Małopolska wymieniana jest, jako jedno z sześciu polskich województw, które mogą ubiegać się o wsparcie z Funduszu.

Aktualnie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji przewiduje dla Polski kwotę ponad 3,5 miliarda euro.

Ekologia - najnowsze informacje