środa, 21 czerwca 2017 10:40

Program Mieszkanie Plus w Dębicy

Autor Redaktor Techniczny
Program Mieszkanie Plus w Dębicy

Przy ul. Ratuszowej rozpoczęły się przygotowania terenu pod inwestycję w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Podczas ostatniej sesji radni rady Miejskiej w Dębicy wyrazili zgodę na przystąpienie Dębicy do programu Mieszkanie Plus.

W październiku ubiegłego roku burmistrz Mariusz Szewczyk podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A list intencyjny w sprawie rozpoczęcia współpracy w celu rozpoznania możliwości realizacji budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus.

Na potrzeby tej inwestycji miasto wskazało trzy działki o łącznej powierzchni 1,3 ha zlokalizowane przy ul. Ratuszowej jako propozycję miejsca przeznaczonego pod budowę mieszkań i lokalizacja ta została zaakceptowana przez BGK Nieruchomości. Na podstawie wykonanej przez miasto koncepcji ustalono, że na wskazanym terenie możliwa będzie budowa 4 budynków wielorodzinnych, w których powstanie 206 mieszkań.

W ramach uzgodnień dotyczących realizacji programu Mieszkanie Plus powstanie spółka celowa, której zadaniem będzie budowa bloków mieszkalnych, a wybudowane mieszkania będą przeznaczone na wynajem z możliwością wykupu ich na własność. W utworzonej spółce udziały będzie miało Miasto Dębica i BGK.

– W programie Mieszkanie plus stawiamy na partnerskie relacje i zaufanie we współpracy z samorządami. Od początku deklarowaliśmy pełną otwartość i elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb poszczególnych społeczności lokalnych. Dębica to jedna z pierwszych gmin, które zwróciły się do nas z prośbą o zbadanie nieruchomości pod budowę mieszkań na wynajem. W krótkim czasie dokonaliśmy wstępnej oceny i przygotowaliśmy list intencyjny, otwierający drogę do dalszej współpracy – mówił podczas podpisywania w październiku ub. roku listu intencyjnego Grzegorz Muszyński, doradca zarządu BGK Nieruchomości S.A.

„Dębica znalazła się na tzw. krótkiej liście zaledwie 8 miast w Polsce obok m.in. Warszawy, Katowic czy Poznania w których już startuje program Mieszkanie Plus, a wkładem miasta jest tylko działka na której powstaną mieszkania. Jest to niewątpliwie duży sukces Dębicy osiągnięty przy współudziale posła Jana Warzechy” – powiedział Wojciech Iwasieczko, zastępca burmistrza Dębicy, który pilotuje program Mieszkanie Plus w Dębicy.

Jak podkreślał podczas październikowego spotkania w dębickim ratuszu przedstawiciel BGK Nieruchomości inwestycje w ramach programu Mieszkanie plus realizowane będą na zasadach rynkowych, bez angażowania pieniędzy podatników. Mieszkania, jakie powstaną we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także dla mniej zamożnych rodzin. Takie warunki pozwolą na ograniczenie konieczności ich nadmiernego zadłużania się oraz wzmocnią ich mobilność oraz elastyczność na rynku pracy.

Urząd Miejski w Dębicy

Dębica - najnowsze informacje