piątek, 26 kwietnia 2024 07:12

Rusza ważna kampania społeczna w Krakowie poświęcona wiedzy o niepełnosprawnościach

Autor Katarzyna Domagała
Rusza ważna kampania społeczna w Krakowie poświęcona wiedzy o niepełnosprawnościach

"Różni, ale równi. Zobacz człowieka" – to nazwa nowej kampanii społecznej, którą zrealizuje Miasto Kraków. Jej celem jest dotarcie do mieszkańców z informacją o problemach osób z niepełnosprawnościami oraz o możliwościach i sposobach wzajemnego porozumiewania się.

Ta akcja to efekt realizacji miejskiego projektu "Jej Kraków". Uczestniczki podczas spotkań zgłaszały potrzebę poruszenia takich zagadnień.

Rusza wyjątkowy projekt dla kobiet: “Jej Kraków”
W Krakowie rusza projekt “Jej Kraków” skierowany do kobiet chcących mieć wpływ na życie miasta

Uświadamianie społeczne

Kampania została podzielona na kilka etapów o tematyce związanej z deficytami narządu wzroku i słuchu, niepełnosprawnością intelektualną (zespół Downa), całościowym zaburzeniem rozwojowym (autyzm) oraz problemem niepełnosprawności ruchowej.

Dla odbiorców stworzony zostanie krótki przekaz na co powinni zwracać uwagę, jak się zachować w obecności osób z niepełnosprawnościami, jak mogą im pomóc, żeby wzajemnie ze sobą czuć się dobrze i komfortowo.

Niejednokrotnie to nie brak empatii, czy wrażliwości, ale lęk i bojaźń przed nieznanym i innym powoduje, że osoby zdrowe nie potrafią właściwie zachować się w różnych sytuacjach, w których mają kontakt z osobą z niepełnosprawnościami. Z tego powodu planujemy stworzyć taki savoir vivre – jak można, trzeba się zachować, jak reagować, co zrobić, o co i jak pytać i czy trzeba pytać – wyjaśnia założenia kampanii Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa.

Jej pierwszy etap to inauguracja, która odbyła się w czwartek, 25 kwietnia w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych. Wzięli w niej udział wiceprezydent Krakowa oraz przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami: Grażyna Banach-Kociołek ze Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "Tęcza" oraz Społecznej Kaffki, Adam Stromidło z Polskiego Związku Głuchych, Oddział Małopolski, Agnieszka Małota ze Stowarzyszenia Razem Dla Integracji, Rafał Pawłowski z Fundacji Brak Barier oraz Marcin Ryszka, dziennikarz radiowy i paraolimpijczyk.

Tematy kampanii:

  • tematyka związana z niepełnosprawnością intelektualną (w tym zespół Downa)
  • tematyka związana z niepełnosprawnością słuchu i/lub mowy
  • tematyka związana z całościowym zaburzeniem rozwojowym, typu autyzm
  • tematyka związana z niepełnosprawnością ruchową
  • tematyka związana z niepełnosprawnością narządu wzroku i głuchoślepotą.

Każdy z etapów akcji będzie promowany, szczególnie w socialmediach (Facebook, Instagram, YouTube), z wykorzystaniem istniejących już profili jak @Krakowski Generator Społeczny czy Kraków bez barier. Będą też edukacyjne filmy z udziałem osób z niepełnosprawnościami i ekspertów, z tłumaczeniem na język migowy oraz transkrypcją.

Ważne dane

Na terenie Krakowa zamieszkuje 60 589 osób z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz 2 889 osób, które nie ukończyły 16 roku życia i są osobami niepełnosprawnymi na podstawie wydanych ważnych orzeczeń o niepełnosprawności.

Wśród wydanych orzeczeń zdecydowanie dominują te o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, na drugim miejscu znajdują się orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności, a na trzecim miejscu o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Najczęstszymi przyczynami niepełnosprawności ustalanej w Krakowie to: schorzenia narządu ruchu, choroby neurologiczne (z wyłączeniem epilepsji), choroby układu oddechowego i krążenia, choroby psychiczne.

Struktura przyczyn niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności osób przed ukończeniem 16 roku życia różni się od struktury przyczyn w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności i są to w kolejności: choroby układu oddechowego i krążenia, choroby neurologiczne, schorzenia narządu ruchu, choroby psychiczne, inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego.

Źródło: krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka