poniedziałek, 2 października 2023 06:45

"To dla nas wyjątkowo ważny i przełomowy moment". Kraków ma nowy uniwersytet!

Autor Mirosław Haładyj
"To dla nas wyjątkowo ważny i przełomowy moment". Kraków ma nowy uniwersytet!

W niedzielę (1 października) na akademickiej mapie Krakowa pojawił się Uniwersytet Ignatianum.

Zgodnie z Dekretem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie Arturo Sosy SJ, w sprawie zmiany nazwy uczelni, od 1 października 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie zmieniła nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie.

Zmiana ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w sześciu dyscyplinach naukowych i w trzech dziedzinach nauk.

– Myśl o uniwersytecie pojawiła się koło roku 2000. Przygotowaliśmy projekt rozwoju Ignatianum, co było brane przez innych z lekkim niedowierzaniem, że to pomysł szaleńczy i może się nie urzeczywistnić

– mówi rektor uczelni ks. dr hab. Tomasz Homa SJ prof. UIK.

– Te myśli były, ale zawsze stopowała je rzeczywistość. W ciągu 90 lat spotkaliśmy się z oddaniem wielu ojców jezuitów i życzliwym nastawieniem warunków zewnętrznych i udało się nam dojść do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy

– dodaje ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ (rektor w latach 2014-2022).

– Jest to dla nas wyjątkowo ważny i przełomowy moment. Mamy nadzieję, że zechcecie dzielić tę radość razem z nami!

-podkreślają pracownicy uczelni.

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

👉 UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE 👈 Nowy uniwersytet na akademickiej mapie Krakowa ✅ Zgodnie z Dekretem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego, Wielkiego Kanclerza Akademii Ignatianum w Krakowie Arturo Sosy SJ, w sprawie zmiany nazwy Uczelni, od 1 października 2023 r. Akademia Ignatianum w Krakowie zmienia nazwę na Uniwersytet Ignatianum w Krakowie. Zmiana ta była możliwa dzięki uzyskaniu przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w sześciu dyscyplinach naukowych i w trzech dziedzinach nauk. Jest to dla nas wyjątkowo ważny i przełomowy moment. Mamy nadzieję, że zechcecie dzielić tę radość razem z nami! 🥰😊 Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo opowiadającego krótką historię na temat powstania jezuickiego Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. 😍

Opublikowany przez Uniwersytet Ignatianum w Krakowie Piątek, 29 września 2023

Inf. i foto: FB/Ignatianum

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka