środa, 8 grudnia 2021 12:20

„To szczęście rodzić u Drozdowej”. Towarzyszyła narodzinom pokoleń bochniaków! Pani Anna świętowała 100. urodziny

Autor Mirosław Haładyj
„To szczęście rodzić u Drozdowej”. Towarzyszyła narodzinom pokoleń bochniaków! Pani Anna świętowała 100. urodziny

Starosta Bocheński Adam Korta wspólnie z Burmistrzem Miasta Bochnia Stefanem Kolawińskim odwiedzili podopieczną Domu Pomocy Społecznej w Bochni, Panią Annę Drozd, składając na jej ręce życzenia i upominki z okazji 100 urodzin.

Staroście i burmistrzowi towarzyszyli dyrektor bocheńskiego szpitala Jarosław Kycia, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Paczyńska i dyrektor Domu Pomocy Społecznej Sebastian Lewandowski.

-Pani jubileusz jest nagrodą za dbałość o zdrowie i dowodem na hart ducha oraz siłę charakteru. W imieniu własnym, Zarządu Powiatu, Rady Powiatu w Bochni oraz wszystkich mieszkańców Powiatu Bocheńskiego, składam życzenia pogody ducha na kolejne lata

— mówił podczas spotkania starosta Adam Korta

-W życiu potrzebujemy i poszukujemy przewodników. Doświadczenie i mądrość życiowa zdobyte przez dostojną Jubilatkę w ciągu tych 100 lat mogą stać się skarbnicą wiedzy o sztuce życia dla najbliższej rodziny, a także przyjaciół i znajomych

- powiedział burmistrz Stefan Kolawiński

Pani Anna Drozd urodziła się 25 listopada 1921 roku w Łapczycy, w wielodzietnej rodzinie. Większość swojego życia związana była z ochroną zdrowia, pracując m.in. w bocheńskim szpitalu na oddziale położnictwa i ginekologii jako naczelna pielęgniarek. Pomogła przyjść na świat wielu pokoleniom bochniaków. Do dziś znane jest powiedzenie „To szczęście rodzić u Drozdowej”. Pracowała także w pogotowiu ratunkowym.

Współpracownicy i przełożeni wspominają ją jako tytana pracy. Człowiek o złotym sercu. Zawsze sumienna i zaangażowana, surowa dla siebie i wymagająca od innych. Była wzorem do naśladowania dla wielu innych pielęgniarek. Ceniona wśród nich i szanowana. Kontakty z współpracownikami niejednokrotnie przerodziły się w przyjaźń utrzymywaną do dziś.

Pani Ania ma dwójkę dzieci, wnuka i czwórkę prawnucząt.

Przyłączamy się do życzeń, przesyłając moc radości.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje