wtorek, 22 czerwca 2021 09:06

Trzciana: Uroczyste otwarcie „Kuźni Talentów”

Autor Mirosław Haładyj
Trzciana: Uroczyste otwarcie „Kuźni Talentów”

We wtorek (15 czerwca) w Kierlikówce nastąpiło uroczyste otwarcie “ Kuźni Talentów” funkcjonujących w Szkołach w Trzcianie, Leszczynie, Łąkcie Dolnej, Kamionnej i Kierlikówce.

Z tej okazji na internetowej stronie urzędu gminy słowa podziękowania skierowano do posła Arkadiusza Mularczyka i Wiesława Krajewskiego za wsparcie wniosku. Władze podziękowały także  Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, Wicemarszałkowi Łukaszowi Smółce, Radnemu Wojewódzkiemu Piotrowi Dziurdzi oraz Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafałowi Soleckiemu za pozytywną ocenę i akceptację wniosku. Słowa podziękowania trafiły także do dyrektorów szkół, pań opiekunek oraz pana Piotra Oracza Prezesa Fundacji Collegium Progressus za koordynację projektu. Jego wartość wyniosła 3,3 mln.

W celu zaadaptowania pomieszczeń pod potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego zostały przeprowadzone niezbędne prace dostosowawcze oraz zakupiony został sprzęt i wyposażenie w tym: meble, dywany, klocki, zabawki, gry, sprzęt komputerowy, roboty do zajęć robotyki, monitory multimedialne, drukarki. Świetlica oferuje łącznie 100 miejsc wsparcia, po dwadzieścia miejsc w każdej z wyżej wymienionych Szkół.

Placówka Wsparcia Dziennego działa w systemie 5 godz./dzień, w formie usług świadczonych w społeczności lokalnej, według indywidualnych potrzeb każdego z Uczestników Projektu. W ramach działań prowadzone są zajęcia, w zakresie opieki i wychowywania, rozwijania kompetencji kluczowych z takich przedmiotów jak: informatyka, nauka języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki z elementami robotyki, zajęć szachowych, gimnastyki korekcyjnej a także udzielane jest specjalistyczne wsparcie: psychologiczne, logopedyczne, terapeutyczne. Ponadto, organizowane są wyjazdy edukacyjno-rekreacyjne.

Dzieciom i młodzieży uczęszczającym do Placówki Wsparcia Dziennego zapewniany jest również posiłek.

Fot. i inf.: UG Trzciana (Wprowadzenie: M.R.)

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje