czwartek, 25 kwietnia 2024 11:58

Uniwersytet Jagielloński ma nowego rektora! To uznany profesor

Autor Katarzyna Domagała
Uniwersytet Jagielloński ma nowego rektora! To uznany profesor

Kolegium Elektorów wybrało nowego rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został nim prof. Piotr Jedynak, który pełnił funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Rektor elekt rozpocznie urzędowanie 1 września.

Profesor Jedynak jest 307. rektorem w historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i od 1 września będzie nim kierował przez najbliższe 4 lata.

Serdecznie gratuluję profesorowi Piotrowi Jedynakowi, który został dzisiaj wybrany na urząd rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024-2028. Wierzę, że najstarsza polska uczelnia pod jego kierownictwem będzie nie tylko z powodzeniem realizowała wszystkie zamierzone plany badawcze, dydaktyczne i organizacyjne, ale pozostanie dla całego polskiego szkolnictwa wyższego przykładem autentycznej wspólnoty akademickiej – przekazał nam tuż po ogłoszeniu wyników wyborów prof. Jacek Popiel, obecny rektor UJ.

Plany nowego rektora

Nowy rektor UJ w swoim programie wyborczym zapowiadał tworzenie w Uniwersytecie Jagiellońskim możliwie najlepszych warunków zatrudnienia i kształcenia, zapewnienie stabilności finansowej uczelni, także poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, co umożliwi nie tylko poprawę sytuacji materialnej osób pracujących i studiujących, ale także utrzymanie i dalsze inwestowanie w infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Zamierza on zwiększyć liczbę międzynarodowych projektów badawczych i zintensyfikować współpracę z najlepszymi uniwersytetami na świecie w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i projektów dydaktycznych. Prof. Piotr Jedynak chce też realizować zobowiązania wynikające ze społecznej odpowiedzialności UJ, w tym szczególnie podejmować działania zorientowane na przezwyciężenie kryzysu klimatyczno-ekologicznego, poprawę warunków dostępności dla osób ze szczególnym potrzebami, przeciwdziałanie wykluczeniu i nierównemu traktowaniu, a także działania edukacyjne i popularyzacyjne zwiększające społeczną świadomość wartości i roli nauki.

Kim jest prof. Piotr Jedynak?

Prof. Piotr Jedynak ukończył zarządzanie i marketing w Akademii Górniczo-Hutniczej i międzywydziałowe studia doktoranckie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 1998 roku, po obronie doktoratu, związał swoją przyszłość z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczynając pracę na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (WZiKS UJ), którego pracownikiem jest do dziś. W swojej karierze uniwersyteckiej pełnił szereg funkcji, w tym m.in. kierownika Katedry Systemów Zarządzania, zastępcy dyrektora, a później dyrektora Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (do 2014 roku Instytutu Ekonomii i Zarządzania), a także dziekana WZiKS UJ. Od 2020 roku jest prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Nowo wybrany rektor UJ jest autorem ok. 150 publikacji naukowych, w tym autorem lub współautorem 12 monografii. Redaktor naukowy serii wydawniczych Contemporary Management & Marketing Dilemmas oraz Comprehensive Management Issues. Współtwórca programu podwójny dyplom z Reutlingen University ESB Business School. Wypromował 4 doktorów oraz ok. 200 magistrów i licencjatów. Był recenzentem w ok. 20 przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowaniach o tytuł profesora.

Źródło: Uniwersytet Jagielloński

Fot.: Zygmunt Put (Wikipedia)

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka