wtorek, 19 kwietnia 2022 08:33

Urzędnicy apelują: Tego nie róbcie! Musimy zapobiec pladze

Autor Mirosław Haładyj
Urzędnicy apelują: Tego nie róbcie! Musimy zapobiec pladze

Powodują lęk, obrzydzenie i roznoszą choroby – mowa o szczurach, które upodobały sobie duże miasta jako miejsca swojego pobytu.

Aby zapobiec pladze tych gryzoni, w Krakowie rokrocznie w sposób ciągły od jesieni do wiosny (czyli od 15 października do 15 marca) właściciele kamienic i bloków zobowiązani są do przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

Jak wiemy, szczury to inteligentne zwierzęta, więc jeśli trutka będzie wystawiana ciągle w te same miejsca, to nie zadziała zgodnie z przeznaczeniem. Zalecane jest także częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu podawania.

Podobne zagrożenie stwarza także wyrzucanie resztek jedzenia na trawniki przed blokiem, mając nadzieję, że zjedzą to ptaki lub bezdomne koty.

Nic bardziej mylnego, dokarmianie zwierząt w miejscach do tego nieprzeznaczonych przyczynia się do wzrostu populacji tych szkodników. W ten sposób działania deratyzacji nie przyniosą jednak oczekiwanych efektów, ponieważ gryzonie mają pożywienia pod dostatkiem.

Z tego powodu Wydział Kształtowania Środowiska apeluje, aby zawsze śmieci zostawiać w przeznaczonych do tego kontenerach, nie zostawiać resztek jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. pod śmietnikiem, a także sprzątać regularnie miejsca, w których zazwyczaj dokarmiane są ptaki, koty lub jeże.

Miasto od 2019 r. przekazuje za pośrednictwem rad dzielnic do mieszkańców Krakowa, a także zarządców nieruchomości spółdzielczych, materiały edukacyjno-informacyjne związane z ograniczaniem występowania szczurów w mieście.

Inf.: UM Kraków

Kraków

Kraków - najnowsze informacje