środa, 14 lipca 2021 06:10

Jeszcze w tym roku w Cerekwi powstanie inwestycja warta ponad 2,2 mln złotych

Autor Mirosław Haładyj
Jeszcze w tym roku w Cerekwi powstanie inwestycja warta ponad 2,2 mln złotych

Starosta Bocheński Adam Korta wraz z Wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem podpisali w piątek (9 lipca) umowę na realizację inwestycji związanej z modernizacja budynku w Cerekwi. Powstanie tam Środowiskowy Dom Samopomocy. Koszt inwestycji to ponad 2,2 miliona złotych. Prace zakończą się jeszcze w tym roku. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Powiatu Jerzy Błoniarz oraz Marek Rudnik.

Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W efekcie przeprowadzonych tam prac powstanie piękny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt. Po 17 latach budynek przejdzie gruntowną rewitalizację i jeszcze w tym roku będzie służyć mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego.

— Utworzony w tym budynku Środowiskowy Dom Samopomocy zapewni bardzo dobrą formę terapii osobom niepełnosprawnym. Placówka będzie przeznaczona dla 40 uczestników w tym dla 12 z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. W budynku zaprojektowano pomieszczenia i rozwiązania funkcjonalne umożliwiające prowadzenie ogólnej terapii zajęciowej i pomieszczenia do indywidualnego poradnictwa.

— powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

W ramach rewitalizacji powstanie miejsce postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby z niepełnosprawnościami, pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym i od strony dziedzińca. Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, zaprojektowano obustronne poręcze. Wszystkie ogólnodostępne pomieszczenia higieniczno-sanitarne będą dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt przebudowy budynku spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej – w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Koszt inwestycji to 2,257 miliona złotych. Powiat pozyskał na utworzenie ŚDS 1 921 107 złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem", z czego 1 844 698 zł to środki na wydatki inwestycyjne.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to 30 listopada 2021 r.

Inf. i foto: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje