niedziela, 31 października 2021 10:08

W życie weszło rozporządzenie w sprawie obostrzeń. Są zmiany

Autor Aleksandra Tokarz
W życie weszło rozporządzenie w sprawie obostrzeń. Są zmiany

W niedzielę w życie wchodzi rozporządzenie Rady Ministrów, zawierające ograniczenia, nakazy i zakazy epidemiczne. Będzie ono obowiązywać do 30 listopada. W zasadach zaszły pewne zmiany. Dotyczą między innymi maseczek.

Obowiązek utrzymania co najmniej półtorametrowej odległości między pieszymi, z wyjątkiem rodziców i dzieci oraz osób wspólnie zamieszkujących; konieczność noszenia maseczki przykrywającej nos i usta m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, urzędzie i kościele, a także ograniczona liczba miejsc w teatrach i kinach – to tylko część zasad, które nadal obowiązują w związku z pandemią.

Zamienione rozporządzenie Rady Ministrów, które weszło w życie 31 października, zakłada między innymi przedłużenie obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów, określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, do 30 listopada 2021 roku.

W nim zapisano między innymi modyfikację regulacji, dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa podczas przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską i egzaminu kuratorskiego – ich uczestnicy będą zwolnieni z tego obowiązku, na wzór konkursów i egzaminów, organizowanych dla innych grup zawodowych.

Rozporządzenie stanowi ponadto, że na terenie m.in. szkół, placówek oświatowych, uczelni i instytutów badawczych zakrywanie ust i nosa będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi), chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.

Uzasadnieniem wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa wyłącznie w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi) jest też, jak wskazano, zwiększone ryzyko ewentualnych kontaktów mogących skutkować transmisją wirusa SARS-CoV-2 z uwagi na fakt, że w przerwach między zajęciami (jak również podczas zajęć świetlicowych w szkołach) studenci oraz uczniowie mają kontakt ze zdecydowanie większą liczbą osób.

Regulacje, które dotyczą obowiązku zasłaniania ust i nosa, nie podlegają modyfikacji w odniesieniu do dzieci, które są objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

koronawirus najnowsze informacje

fot. ilustracyjne/unsplash

Polska

Polska - najnowsze informacje