niedziela, 27 lutego 2022 18:30

"Nie chcemy podrzucać S7 sąsiadom". Władze Wieliczki solidarnie przeciw nowym wariantom przebiegu Zakopianki

Autor Głos 24
"Nie chcemy podrzucać S7 sąsiadom". Władze Wieliczki solidarnie przeciw nowym wariantom przebiegu Zakopianki

Władze Wieliczki podtrzymują decyzję o odrzuceniu wszystkich wariantów nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice. - Nie chcemy podrzucać S7 sąsiadom - mówił w Lednicy Górnej wiceburmistrz Piotr Krupa.

25 lutego w Lednicy Górnej odbyło się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami wielickich władz w sprawie planów trasy S7. Dyskusja toczyła się głównie wokół wariantu 6, który prowadzi od węzła Bieżanów na A4 i przecina niemal całą gminę od północy na południe, m.in. Lednice Górną, w której miałby zaczynać się tunel.

Spotkanie w świetlicy środowiskowej rozpoczął sołtys Andrzej Warzecha. Sala wypełniona była mieszkańcami również okolicznych sołectw, z których niektórzy trzymali transparenty.

Wiceburmistrz Wieliczki Piotr Krupa zwrócił uwagę na to, że drążenie tunelu wiąże się z wywozem ogromnych ilości ziemi po naszych lokalnych drogach, co spowoduje ich zniszczenie. Tereny nad tunelami też będą wywłaszczane pod wentylacje. Ponadto planowana trasa S7 według wariantu 6 ingeruje w tereny nad kopalnią, wpisaną na listą światowego dziedzictwa UNESCO. Dodał, że Wieliczka ma sprecyzowane plany rozwoju infrastruktury drogowej, w tym budowy łącznika DK94 z Autostradą A4, a trasa S7 przeznaczona jest pod ruch tranzytowy, a nie lokalny.

Radna Joanna Kordula odczytała odpowiedź od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do sołtys Janowic, które bardzo protestują przeciwko przejściu nowej trasy przez tę miejscowość. W treści dyrekcja podziękowała za uwagi i zaznaczyła, że studium korytarzowe to początkowy etap konsultacji i nie ma jeszcze żadnych sprecyzowanych tras.

Jedna z mieszkanek odczytała odpowiedź od Kopalni Soli w Wieliczce, w którym stwierdzono, że na obecnym etapie prac trudno się merytorycznie odnieść do inwestycji, ponieważ przedstawiony wariant jest zbyt ogólny.

Głos zabrał też mieszkaniec zawodowo zajmujący się planowaniem ruchu komunikacyjnego. Zwrócił uwagę, że planowany węzeł na granicy Wieliczki i Lednicy Górnej (przy ul. Powstania Styczniowego) kumulowałby ruch z wąskich okolicznych dróg, które mogłyby się nadal korkować.

Pytanie skierowane do burmistrza Piotra Krupy zadał Bartłomiej Krzych ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Zapytał, dlaczego burmistrz sprzeciwia się wszystkim wariantom trasy S7, skoro wariant 1 nie przechodzi przez Wieliczką, a według studium korytarzowego jest on najbardziej efektywny ekonomicznie. Burmistrz Piotr Krupa odpowiedział, że nie powinniśmy podrzucać sąsiadom problemów, których sami nie chcemy. Ta odpowiedź spotkała się z oklaskami mieszkańców. Wiceburmistrz dodał również, że gmina nie planuje przedstawienia alternatywnego wariantu trasy S7, bo od planowania trasy jest GDDKiA. Do pytania odniosła się również wiceburmistrz Agnieszka Szczepaniak. Wspomniała, że co prawda Rada Miejska w Wieliczce podjęła rezolucje o sprzeciwie wobec 5 wariantów przechodzących przez Wieliczkę, ale burmistrz Wieliczki jest solidarny z okolicznymi gminami i sprzeciwia się wszystkim wariantom.

Mieszkańcy wyszli również z propozycją zlecenia przez gminę ekspertyz, które wykluczałyby wariant 6 trasy S7 choćby ze względu na negatywny wpływ na kopalnię i naturę.

Sugerowała to również mieszkanka będąca radcą prawnym, która mówiła, że dzięki takim ekspertyzom udało się w Zabierzowie uniknąć niekorzystnej dla mieszkańców inwestycji dotyczącej pasa startowego. Radca prawna dodała, że według niej warianty zostały poprowadzone optymalnie i precyzyjnie, a informacja o szerokość korytarzy na 3 kilometry jest tylko po to, by uspakajać mieszkańców.

Wiceburmistrz Piotr Krupa podsumował, że prowadzone są rozmowy z kancelariami prawnymi i rozważane są różne możliwości.

Z dyskusji wynikło, że do dalszego etapu prac tj. Studium techniczno-ekonomiczno środowiskowego (STEŚ) będą wybrane przynajmniej 3 warianty korytarzy, które z kolei będą rozdrobione na różne kombinacje. Przetarg na opracowanie STEŚ może być ogłoszony już w kwietniu br.

Podczas spotkania sołtys Andrzej Warzecha apelował, aby mieszkańcy działali zjednoczeni we wspólnym celu, starali się spokojnie rozmawiać z mieszkańcami, którzy mają inne zdanie i twierdzą, że trasa S7 jest potrzebna Wieliczce.

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie S7 było kolejnym takim zebraniem informacyjnym. Wcześniej takie spotkania odbywały się w Byszycach, Koźmicach Wielkich i Golkowicach, gdzie w innych wariantach zaprojektowano m.in. węzły drogowe w dolinie rzeki Wilgi. Następne ma się odbyć 3 marca w OSP Chorągwica.

fot. Głos24

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje