środa, 8 września 2021 04:40

Wielki sukces bocheńskiej „Siódemki”!

Autor Mirosław Haładyj
Wielki sukces bocheńskiej „Siódemki”!

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni otrzymała Akredytację Erasmusa w sektorze „Edukacja szkolna” w ramach akcji 1.

Akredytacja ta daje uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania na realizowane projekty Erasmus plus, to rodzaj „biletu wstępu do programu”, jest rodzajem członkostwa w programie w kolejnych latach.

Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r. Jej przyznanie stanowi potwierdzenie, że szkoła stworzyła plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Autorami wniosku są Katarzyna Ślusarz oraz Michał Bednarski.

Organizacje realizujące działania związane z mobilnościami muszą przestrzegać wspólnego zestawu standardów jakości Erasmusa. Podstawowe zasady:

  • Włączenie i różnorodność
  • Działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko
  • Edukacja cyfrowa
  • Aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II w Bochni dostała dofinansowanie na realizację programu Erasmus plus w kwocie 32 071 euro. Pieniądze te przeznaczone będą na realizację programu Erasmus plus w bieżącym roku szkolnym 2021/22.

Projekt pomoże sfinansować szereg zaplanowanych działań, między innymi; grupowe mobilności dla 20 uczniów, kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli, wizyty przygotowawcze, przyjmowanie ekspertów oraz edukatorów.

Cele i założenia programu Erasmus w szkole na kolejne lata:

  • Podnoszenie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli
  • Rozwijanie kompetencji kluczowych
  • Wspieranie ścieżki edukacyjno – zawodowej uczniów
  • Kształtowanie postaw demokratycznych i tolerancyjnych
  • Podniesienie kompetencji cyfrowych, poznanie nowych technologii i narzędzi komunikacyjnych oraz multimedialnych
  • Promowanie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie, poznawanie innych kultur

Udział w projekcie umożliwia szkole otwieranie się na świat i współpracę międzynarodową.

Inf.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje