niedziela, 23 maja 2021 13:28

Wiemy, jak będą wyglądać tegoroczne pielgrzymki

Autor Mirosław Haładyj
Wiemy, jak będą wyglądać tegoroczne pielgrzymki

W związku ze zbliżającym się sezonem pielgrzymkowym, Główny Inspektor Sanitarny wydał rekomendacje dla pątników.

Zbliżają się kolejne wakacje w dobie epidemii koronawirusa, a co za tym idzie sezon pielgrzymkowy. Główny Inspektor Sanitarny opublikował wytyczne dla pątników. Rekomendacje mają pomóc zapewnić bezpieczeństwo na szlaku pielgrzymki.

Po pierwsze, dane dotyczące daty, liczby uczestników oraz trasy pielgrzymki do 30 dni przed planowanym wymarszem organizator powinien zgłosić do właściwego urzędu wojewódzkiego. W pielgrzymce może wziąć udział maksymalnie 300 osób (do tej liczby nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych). Muszą to być osoby zdrowe, niemieszkające z osobą w izolacji w warunkach domowych oraz takie, które w okresie 10 dni przed pielgrzymką nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie. Organizator musi mieć kontakt telefoniczny ze wszystkimi pątnikami.

W przypadku pielgrzymek z noclegiem, pątnicy powinni spać pojedynczo. Namioty oraz pokoje wieloosobowe dopuszcza się jedynie w przypadku rodzin. Organizator musi zapewnić pielgrzymom dostęp do wody, mydła, środków do dezynfekcji rąk oraz papieru higienicznego jednorazowego (np. chusteczek higienicznych, ręczników papierowych). Pątnicy powinni mieć maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk, a także do mycia i dezynfekcji powierzchni. W przypadku, gdy pielgrzymowi ich zabraknie, wówczas musi je zapewnić organizator.

Inf.: radiozet.pl
Fot.: PPK

Polska

Polska - najnowsze informacje