niedziela, 25 sierpnia 2019 09:50

Wojnicz: Palili zmarłych, a potem chowali ich kości

Autor Marzena Gitler
Wojnicz: Palili zmarłych, a potem chowali ich kości

Podczas drugiego sezonu badań archeologicznych na znajdującym się na terenie gminy Wojnicz cmentarzysku kultury łużyckiej, archeolodzy z Muzeum Okręgowego w Tarnowie odkryli w Wojniczu kolejne 20 grobów ciałopalnych. Część z nich, zalegająca w głębszych warstwach ziemi, zachowana była w całości, a część uszkodzona orką w czasach, gdy cmentarzysko było polem uprawnym.

Przypomnijmy, groby z przełomu epoki brązu i okresu wczesnego żelaza zostały odkryte rok temu przez przypadek. Jeden z mieszkańców, wybierając piasek ze znajdującej się na północy miasteczka „piaskowni”, natknął się na fragmenty przepalonych kości, bransolet i ceramiki. Zniszczonych zostało wtedy kilkanaście grobów. Sprawą zajął się Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. W terenie pojawili się archeolodzy z tarnowskiego muzeum, którzy odkryli łącznie 56 grobów ciałopalnych w różnym stanie zachowania. Według Andrzeja Szpunara, dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie zachowane kości, a także znalezione w grobach przedmioty dowodzą, że osadnicy z okolic Wojnicza palili swoich zmarłych na stosach, później ich przepalone kości czyścili i umieszczali w urnach. We wnętrzach glinianych naczyń, w których składano kości, znaleziono też po kilka kamieni – otoczaków rzecznych oraz małe naczynia z uchem, zwane czerpakami, które składano jako dar grobowy.

Cmentarzysko datowane jest na 800 – 500 r. p. n. e. Archeolodzy przyznają, że jest to cenne i rzadkie odkrycie, bo do tej pory w tym rejonie doliny Dunajca natrafiano przede wszystkim na pozostałości osad.

Obecnie, na czas przerwy urlopowej, badania ratownicze zostały wstrzymane. Po jej zakończeniu archeolodzy planują kontynuować zabezpieczanie krawędzi piaskowni – od północy i północnego zachodu oraz rozpocząć eksplorację centrum cmentarzyska, które znajduje się na terenie porośniętym lasem.

Tarnów - najnowsze informacje