piątek, 24 maja 2019 12:01

Gm. Dębica: Zniszczenia, odcięte gospodarstwa. Krajobraz po powodzi [ZDJĘCIA]

Autor Marzena Gitler
Gm. Dębica: Zniszczenia, odcięte gospodarstwa. Krajobraz po powodzi [ZDJĘCIA]

Ulewy i wezbrane rzeki i potoki spowodowały znaczne szkody w Gminie Dębica. Gdzie doszło do największych zniszczeń?

W związku z pogarszająca się sytuacja hydrologiczną oraz intensywnymi opadami deszczu wieczorem 21 maja Wójt Gminy Dębica zarządzeniem ogłosił na terenie Gminy Dębica stan alarmowy. W urzędzie Gminy Dębica wprowadzono całodobowe dyżury.

Do zniszczeń doszło w miejscowościach: Stasiówka, Nagawczyna, Latoszyn, Kędzierz, Pustynia, Kozłów i Zawada. Wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Dębica całodobowo walczyły ze skutkami wysokiego stanu wód i zapobiegały rozlewaniu się wody opadowej z rzek poprzez ustawianie worków z piaskiem, wypompowywaniu wody z piwnic i studni. Tylko jednej doby strażacy OSP z terenu Gminy Dębica rozdysponowywani około 45 razy do różnego rodzaju zdarzeń.

Najtrudniejsza sytuacja ma jednak miejsce w sołectwie Latoszynie, gdzie w wyniku ulewy uszkodzona została droga gminna, co w efekcie odcięło około 50 gospodarstw domowych. Gmina Dębica zabezpieczyła podmyte drogi oraz zorganizowała odciętym mieszkańcom Latoszyna alternatywny dojazd, jak również wodę pitną.

Intensywne opadu deszczy nie oszczędziły również okolic Uzdrowiska Latoszyn. Uszkodzona została skarpa z chodnikiem i barierkami przy drodze prowadzącej do Zakładu Przyrodoleczniczego oraz zalany został plac budowy infrastruktury towarzyszącej uzdrowiska. Gmina Dębica wystąpiła do Wód Polskich, aby działania mające na celu zabezpieczenie rzeki Ostra były potraktowane jako priorytet. 22 maja na prośbę Wójta Gminy Dębica odbyła się tam wizja lokalna z udziałem Jerzego Żygłowicz - Dyrektora Zarządu Zlewni Wisłoki w Jaśle, jego Zastępcy Andrzeja Polakiewicza oraz Tadeusza Kozioła z Nadzoru Wodnego Dębica.

Po oględzinach uszkodzeń brzegu i dróg, powstałych w wyniku wystąpienia rzeki Ostra z koryta, uznano konieczność opracowania odpowiedniej dokumentacji projektu, celem odbudowy zniszczonego brzegu. Obydwie strony uznały, że ten temat wymaga podjęcia szybkich działań. Wody Polskie natomiast starać się będą o środki finansowe na ten cel z jednostek nadrzędnych, Gmina Dębica z kolei zadeklarowała się zapewnić wszelką pomoc w zakresie merytorycznym i proceduralnym.W związku z sytuacją hydrologiczną w Gminie Dębica, Wójt postanowił powołać Komisje do spraw szacowania strat. Pięć komisji tj. ds. drogownictwa, ds. kubatury, ds. wody i osuwiska, ds. rolnych oraz ds. pomocy społecznej, pracuje obecnie w miejscach dotkniętych zalaniem, celem oględzin i szacunku wyrządzonych szkód, spowodowanych przez intensywne opady deszczu.

Wójt Gminy Dębica powołał też specjalny zespół roboczy odpowiedzialny za działania na rzecz likwidacji szkód i wypracowania działań doraźnych. W dalszym ciągu w Gminie prowadzony jest całodobowy dyżur członków Zarządzania Kryzysowego. Szkody można je zgłaszać na numer telefonu 14 6803 310.

inf. i foto: UG Dębica

Dębica - najnowsze informacje