poniedziałek, 11 października 2021 14:52

Adam Jarubas o rekordowych podwyżkach cen energii: "Obywatele nie mogą zostać pozostawieni sami sobie"

Autor Marzena Gitler
Adam Jarubas o rekordowych podwyżkach cen energii: "Obywatele nie mogą zostać pozostawieni sami sobie"

Rosnące ceny surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2 mogą się wkrótce przełożyć jeszcze szybszy wzrost cen dla odbiorców indywidualnych. To podwyżki cen energii cieplnej, nawozów i w końcu żywności. - Konieczne jest większe wsparcie państw w transformacji energetycznej, w kierunku źródeł energii nisko i zeroemisyjnych. Obywatele nie mogą zostać pozostawieni sami sobie - apeluje europoseł Adam Jarubas.

W Strasburgu odbyła się w środę debata, dotycząca ostatnich podwyżek cen energii elektrycznej i gazu w Europie. Dotykają one bezpośrednio zarówno zwykłych obywateli, jak i przedsiębiorstw, w szczególności tych najbardziej energochłonnych. - Wpływają na to przede wszystkim gwałtowne podwyżki cen gazu -  aż 580% początku roku, na skutek spekulacji głównie rosyjskiego Gazpromu i wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 - wyjaśnia europoseł Adam Jarubas.

Polityk podkreśla, że podwyżki ceny gazu dotyczą zwykłych mieszkańców, a także rolników. - To również ciepło, ciepła woda dla tych ludzi, którzy używają indywidualnego ogrzewania gazowego, wreszcie, o czym się mało mówi, cena gazu przekłada się również na wysokie ceny nawozów. Już niedługo może wpłynąć na wzrosty cen i dostępność żywności - obawia się polityk i proponuje program naprawczy.

Podczas swojego wystąpienia w Strasburgu apelował o współpracę i podjęcie działań, w celu wsparcie obywateli, którzy doświadczają gwałtownego wzrostu cen energii. - Tym wyzwaniom możemy zaradzić jedynie wspólnie, podejmując wysiłek i wspierając państwa członkowskie. Konieczne jest większe wsparcie państw w transformacji energetycznej, w kierunku źródeł energii nisko i zeroemisyjnych. Obywatele nie mogą zostać pozostawieni sami sobie - argumentował europoseł.

Na debacie poświęconej energii, Parlament Europejski dyskutował także o tym, które ze źródeł energii uznać za zrównoważone, a tym samym, które będą miały największe szanse znaleźć rynkowe finansowanie. Bardzo istotna jest tzw. taksonomia, czyli klasyfikacja projektów energetycznych, która będzie miała wpływ na decyzje instytucji finansowych o wsparciu budowy nowych mocy. - Ważne jest, żeby w tej grupie znalazły się projekty gazowe, jako paliwo przejściowe w odchodzeniu od węgla oraz energetyka jądrowa - podkreśla Adam Jarubas. - Już dziś zainteresowanie budową takich kompaktowych elektrowni zgłosiło kilku dużych przedsiębiorców z Polski.

Poseł podkreśla też, że będziemy potrzebowali nowych niskoemisyjnych mocy, bo duża część przestarzałych bloków będzie musiała być wyłączona. Mówił o tym podczas debaty w Parlamencie.

- Od pewnego czasu mamy do czynienia z gwałtownie rosnącymi cenami energii na terytorium całej Unii Europejskiej i dotyka to bezpośrednio zarówno naszych obywateli, jak i przedsiębiorstw, szczególnie tych energochłonnych, które również stanowią o naszym bezpieczeństwie i dobrobycie - mówił w swoim wystąpieniu w Strasburgu europoseł. - Przyczyn jest kilka. Jednak wśród głównych możemy wymienić rosnące ceny surowców energetycznych, przede wszystkim gazu oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Tym wyzwaniom możemy zaradzić jedynie wspólnie. W Europie konieczny jest powrót do idei unii energetycznej, której celem byłaby dywersyfikacja - wspólne zakupy gazu ziemnego, jako paliwa przejściowego w transformacji oraz utrzymywanie zapasów gazu na odpowiednim poziomie. To między innymi niski stan zapasów, w szczególności w magazynach kontrolowanych przez jedną ze spółek, jest przyczyną wzrostu tak cen tego surowca. Kryzys na rynku gazu to również rosnące, wysokie ceny nawozów, co przekłada się na ceny i dostępność do żywności.

Powinniśmy również przyjrzeć się rynkowi ETS, czy wzrost cen uprawnień jest podyktowany działalnością na tym rynku jedynie firm zobligowanych do zakupu uprawnień, czy przypadkiem nie jest spowodowany działalnością instytucji finansowych i spekulacjami.

Wśród działań długofalowych chciałem zaapelować do Komisji o jak najszybsze włączenie do taksonomii gazu, jako paliwa przejściowego oraz atomu. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie ułatwimy pozyskiwania środków na stabilne nisko i zeroemisyjne źródła energii elektrycznej przedsiębiorstwom, to z podobnymi kryzysami możemy borykać się co roku. Może to też przekreślić realizację naszych celów klimatycznych i spowodować ubóstwo energetyczne i bankructwa firm - podsumował Adam Jarubas.

Ekologia - najnowsze informacje