środa, 26 stycznia 2022 06:14

"Apelujemy o odpowiedzialność" CIS zwraca się do osób przebywających w Sejmie. Przyczyną koronawirus

Autor Mirosław Haładyj
"Apelujemy o odpowiedzialność" CIS zwraca się do osób przebywających w Sejmie. Przyczyną koronawirus

W związku z piątą falą epidemii i wariantem Omikron, CIS wystosowało apel ws. stosowania środków bezpieczeństwa w Sejmie.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem Centrum Informacyjne Sejmu wystosowało apel, w którym prosi o podjęcie wspólnych działań zmierzających do ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie Sejmu.

CIS apeluje o stosowanie się do wszystkich zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

– Przypominamy, że do egzekwowania procedur i ograniczeń obowiązujących na terenach zarządzanych przed Kancelarię Sejmu uprawnieni są funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej

– czytamy w komunikacie.

Poniżej pełna treść komunikatu:

Szanowni Państwo!
Rosnąca w ostatnich dniach liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 sprawiła, że konieczny stał się powrót do zwiększonych środków ostrożności w życiu codziennym i zawodowym. Sytuacja ta nie ominęła niestety także Parlamentu: podjęto decyzję o zwołaniu 47. posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, w takim samym trybie obradują komisje i podkomisje. Rada Ministrów wydała rozporządzenie, na mocy którego pracownicy administracji publicznej otrzymali polecenia pracy zdalnej, a Minister Zdrowia zaapelował także do pracodawców sektora prywatnego o jak najszersze wdrożenie tego trybu wykonywania obowiązków służbowych. Wszystkie te rozwiązania mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii i ochronę jak największej liczby osób przed zakażeniem i jego konsekwencjami.
W tej niełatwej dla nas wszystkich sytuacji zwracamy się do Państwa z apelem o wspólne działania zmierzające do ochrony zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie Sejmu, w tej liczbie także dziennikarzy. Przede wszystkim prosimy o poddanie pewnej refleksji liczby przedstawicieli mediów przebywających w Sejmie.
Przebieg posiedzenia transmitowany jest na sejmowym kanale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCN5seY_Oy_GiJRhF06GfRlw, do obserwowania którego niezmiennie gorąco zachęcamy. Przypominamy także, że bezpośrednie transmisje z posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych oraz zespołów parlamentarnych oraz ich zapisy dostępne są na stronie www Sejmu.
Jeśli obecność przedstawicieli Państwa redakcji w Sejmie uznają Państwo za niezbędną, przypominamy o konieczności stosowania środków bezpieczeństwa:
- zakrywania nie tylko ust, ale także nosa przy pomocy maseczki przez cały czas obecności w budynkach Parlamentu,
- dezynfekcji rąk i zachowania bezpiecznego dystansu (co najmniej 1,5 metra),
- stosowania się do ograniczeń liczby osób korzystających z wind oraz pomieszczeń pracy i higieniczno-sanitarnych.
Apelujemy także o stosowanie się do wszystkich zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności:
- częste mycie i dezynfekcję rąk,
- niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
- przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania,
- bezwzględne pozostanie w domu w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.
Przypominamy, że do egzekwowania procedur i ograniczeń obowiązujących na terenach zarządzanych przed Kancelarię Sejmu uprawnieni są funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej. W tych trudnych chwilach apelujemy o odpowiedzialność za nasze wspólne bezpieczeństwo.

Inf.:PAP
Fot.: Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu

Polska

Polska - najnowsze informacje